Sony Xperia Z3 Plus - Aplikasi Video

background image

Aplikasi Video

Gunakan aplikasi Video untuk memainkan filem dan kandungan video lain yang telah

anda simpan atau muat turun ke peranti anda. Aplikasi juga bertindak sebagai panduan

program TV dengan pilihan untuk menunjukkan maklumat program terperinci dan

kandungan berkaitan, termasuk kiriman media sosial mengenai program yang anda

minat. Anda boleh menggunakan aplikasi sebagai alat kawalan jauh yang berfungsi

sepenuhnya dengan peranti rumah anda yang serasi. Anda dapat memainkan filem anda

pada peranti lain yang disambungkan pada rangkaian yang sama atau disimpan dalam

awan juga.

Sesetengah fail video mungkin tidak dapat dimainkan dalam aplikasi Video. Ketersediaan

panduan program TV dan alat kawalan jauh berbeza mengikut pasaran dan peranti yang

bersambung.

1

Ketik untuk membuka menu skrin laman utama Video

2

Lihat panduan rancangan

3

Muat semula kandungan

4

Alat Kawalan jauh

5

Cari kandungan

6

Tukar antara melihat kandungan pustaka anda, Program popular, Program siaran langsung, Filem, Siri

TV dan Program yang disyorkan.

7

Seret tepi sebelah kiri skrin ke kanan untuk membuka menu, menyemak imbas kandungan dan melaras

tetapan

8

Ketik program untuk mendapatkan maklumat terperinci dan kandungan berkaitan

Untuk menggunakan peranti anda sebagai alat kawalan jauh

Untuk menggunakan peranti anda sebagai alat kawalan jauh dengan peranti rangkaian

rumah anda yang serasi, anda perlu menjadikan dua peranti berpasangan dahulu. Untuk

melakukan ini, kedua-dua peranti perlu disambungkan ke rangkaian yang sama. Untuk

maklumat lanjut mengenai peranti serasi, lawat

Senarai peranti yang serasi

.

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik Video.

2

Ketik untuk membuka menu skrin laman utama, kemudian ketik

Tambah

peranti.

3

Pilih peranti rumah daripada senarai.

4

Masukkan nombor pendaftaran yang ditunjukkan pada peranti rumah dan ikut

arahan untuk menyelesaikan berpasangan.

5

Selepas berjaya berpasangan, ikon untuk fungsi alat kawalan jauh muncul. Anda

kini boleh menggunakan peranti anda sebagai alat kawalan jauh kefungsian

sepenuhnya untuk peranti rumah.

124

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menukar tetapan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik Video.

2

Ketik untuk membuka menu skrin laman utama, kemudian ketik

Tetapan.

3

Tukar tetapan seperti yang dikehendaki.

Untuk memainkan video

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik Video.

2

Cari dan ketik video yang hendak dimainkan. Jika video tidak dipaparkan pada

skrin, ketik untuk membuka menu skrin laman utama, kemudian cari dan ketik

video yang ingin anda mainkan.

3

Untuk memaparkan atau menyembunyikan kawalan, ketik skrin.

4

Untuk menjedakan main, ketik . Untuk menyambung semula main, ketik .

5

Untuk memutar balik, seret penanda bar kemajuan ke kiri. Untuk memaju pantas,

seret penanda bar kemajuan ke kanan.

Untuk menukar tetapan bunyi semasa video dimainkan

1

Semasa video sedang dimainkan, ketik skrin untuk memaparkan kawalan.

2

Ketik >

Tetapan audio, kemudian tukar tetapan seperti yang diingini.

Untuk berkongsi video

1

Apabila video dimainkan, ketik , kemudian ketik

Kongsi.

2

Ketik aplikasi yang anda mahu gunakan untuk berkongsi video yang dipilih

kemudian ikut arahan yang disediakan.