Sony Xperia Z3 Plus - Tetapan kelantangan

background image

Tetapan kelantangan

Anda boleh menyelaraskan kelantangan nada dering untuk panggilan masuk dan

pemberitahuan serta ulang main muzik dan video.

Untuk melaraskan kelantangan nada dering menggunakan kekunci kelantangan

Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah.

Untuk melaraskan kelantangan media yang dimainkan menggunakan kekunci

kelantangan

Apabila memainkan muzik atau menonton video, tekan kekunci kelantangan ke

atas atau ke bawah walaupun semasa skrin dikunci.

Untuk menghidupkan mod getaran

Tekan kekunci kelantangan ke bawah atau atas sehingga

muncul.

60

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk melaras aras kelantangan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi.

3

Seret penggelongsor kelantangan ke kedudukan yang diingini.

Anda juga boleh menekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah dan mengetik

untuk

melaraskan nada dering, main semula media atau aras kelantangan penggera secara

berasingan.

Untuk menetapkan peranti anda supaya bergetar untuk panggilan masuk.

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi.

3

Ketik penggelangsar

Juga bergetar untuk panggilan untuk mendayakan fungsi

tersebut.

Untuk menetapkan nada dering

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi > Nada dering telefon.

3

Buat pilihan daripada senarai atau ketik dan pilih fail muzik yang disimpan pada

peranti anda.

4

Untuk mengesahkan, ketik

Selesai.

Untuk memilih bunyi pemberitahuan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi > Bunyi pemberitahuan.

3

Buat pilihan daripada senarai atau ketik dan pilih fail muzik yang disimpan pada

peranti anda.

4

Untuk mengesahkan, ketik

Selesai.

Sesetengah aplikasi mempunyai bunyi pemberitahuan khususnya sendiri, yang anda boleh

pilih daripada tetapan aplikasi.

Untuk mendayakan nada sentuh

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi > Bunyi lain.

3

Ketik penggelangsar untuk mendayakan atau melumpuhkan nada sentuh yang

berbeza seperti yang dikehendaki.