Sony Xperia Z3 Plus - Pembatalan hingar

background image

Pembatalan hingar

Peranti anda menyokong headset pembatalan hingar. Dengan menggunakan headset

pembatalan hingar dengan peranti anda, anda boleh mendapat kualiti audio yang lebih

jelas, contohnya, apabila mendengar muzik dalam suasana bising, seperti di dalam bas,

keretapi atau kapal terbang. Anda juga boleh menggunakan ciri ini untuk mencipta

suasana sunyi untuk belajar, bekerja atau membaca.

Untuk memastikan prestasi optimum, headset pembatalan hingar daripada Sony disyorkan.

68

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menggunakan headset pembatalan hingar

1

Sambungkan headset pembatalan hingar ke peranti anda.

2

Dari

Skrin utama anda, cari dan ketik > Tetapan > Bunyi > Tetapan aksesori >

Pembatalan hingar, kemudian dayakan fungsi Pembatalan hingar dengan

mengetik penggelangsar.

3

Ketik

Jenis Set Kepala/Fon Kepala dan pilih jenis set kepala/fon kepala anda.

4

Jika anda mahu

Pembatalan hingar didayakan hanya ketika muzik atau video

dimainkan balik atau apabila skrin aktif, ketik penggelangsar

Mod jimat kuasa

untuk mendayakan fungsi ini.

5

Jika anda mahu

Pembatalan hingar didayakan selagi set kepala disambungkan,

ketik penggelangsar

Mod jimat kuasa untuk menyahdayakan fungsi ini.

Headset pembatalan hingar mungkin tidak disertakan dengan peranti anda semasa pembelian.

Anda juga boleh mendayakan fungsi

Pembatalan hingar melalui panel Pemberitahuan apabila

set kepala pembatalan hingar disambungkan ke peranti anda.

Untuk melaraskan tetapan kepada persekitaran hingar

1

Pastikan headset pembatalan hingar disambungkan ke peranti anda.

2

Dari

Skrin utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi > Tetapan aksesori >Pembatalan hingar >

Persekitaran hingar.

4

Pilih jenis persekitaran hingar berkaitan, kemudian ketik

OK.