Sony Xperia Z3 Plus - Mod super terang

background image

Mod super terang

Mod super terang meningkatkan kecerahan warna dan penepuan foto dan video semasa

anda melihatnya di peranti anda.

67

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menghidupkan mod Super terang

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Paparan > Peningkatan imej.

3

Ketik butang radio

Mod super terang jika ia belum lagi dipilih.