Sony Xperia Z3 Plus - Mempertingkatkan output bunyi

background image

Mempertingkatkan output bunyi

Anda boleh mempertingkatkan bunyi peranti anda dengan mendayakan tetapan bunyi

individu secara manual seperti bunyi Penyama dan Sekeliling. Anda juga boleh

mendayakan penormal Dinamik untuk meminimumkan perbezaan kelantangan antara

lagu atau video.

Untuk meningkatkan output bunyi secara automatik

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi > Tetapan audio.

3

Dayakan fungsi

ClearAudio+ dengan mengetik penggelangsar.

Untuk melaraskan tetapan bunyi secara manual

1

Dari skrin Laman Utama, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi > Tetapan audio.

3

Jika fungsi

ClearAudio+ didayakan, ketik penggelangsar untuk mendayakan

fungsi tersebut.

4

Ketik

Kesan bunyi > Penyama.

5

Laraskan tetapan bunyi dengan menyeret butang jalur frekuensi ke atas atau ke

bawah.

Pelarasan manual tetapan output bunyi tiada kesan ke atas aplikasi komunikasi suara.

Contohnya, tiada perubahan dalam kualiti bunyi panggilan suara.

Untuk meminimumkan perbezaan kelantangan menggunakan penormal Dinamik

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Bunyi > Tetapan audio.

3

Nyahdayakan fungsi

DSEE HX dengan mengetik penggelangsar, jika ia

didayakan.

4

Dayakan fungsi

Penormal dinamik dengan mengetik penggelangsar.