Sony Xperia Z3 Plus - Google Maps™‎ dan navigasi

background image

Google Maps™ dan navigasi

Gunakan Google Maps™ untuk menjejaki lokasi semasa anda, melihat situasi trafik masa

nyata dan menerima arah terperinci ke destinasi anda.
Aplikasi Google Maps™ memerlukan sambungan Internet apabila digunakan dalam

talian. Anda mungkin dikenakan caj sambungan data apabila anda bersambung ke

Internet dari peranti anda. Untuk mendapatkan maklumat lebih terperinci tentang cara

menggunakan aplikasi ini, pergi ke http://support.google.com dan klik pautan “Peta

untuk mudah alih”.

Aplikasi Google Maps™ mungkin tidak tersedia di setiap pasaran, negara atau rantau.

Untuk menggunakan Google Maps™

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Google > Peta.

139

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.