Sony Xperia Z3 Plus - Mendengar muzik

background image

Mendengar muzik

Gunakan aplikasi Muzik untuk mendengar muzik dan buku audio kegemaran anda.

1

Minimumkan pemain skrin penuh

2

Cari semua lagu yang disimpan pada peranti anda

3

Lihat baris gilir main semasa

4

Lihat pilihan menu

5

Seni album (jika tersedia)

6

Tambah atau alih keluar lagu sebagai kegemaran

7

Masa berlalu bagi lagu semasa

8

Tambah lagu pada senarai main

9

Penunjuk kemajuan – seret penunjuk atau ketik sepanjang baris untuk maju pantas atau putar balik

10 Jumlah masa panjang lagu semasa

11 Ulang semua lagu dalam baris gilir main semasa

12 Ketik untuk pergi ke lagu seterusnya dalam baris gilir main, sentuh terus untuk memaju pantas dalam

lagu semasa

13 Main atau jeda lagu

14 Ketik untuk pergi ke lagu sebelumnya dalam baris gilir main, sentuh terus untuk memutar balik dalam

lagu semasa

98

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

15 Kocok lagu dalam baris gilir main semasa

Skrin laman utama muzik

1

Ketik di penjuru kiri atas untuk membuka menu Muzik

2

Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat kandungan

3

Mainkan lagu menggunakan aplikasi Muzik

4

Mainkan semua lagu dalam mod susun semula

5

Kembali ke skrin pemain muzik

Untuk memainkan lagu menggunakan aplikasi Muzik

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik .

3

Pilih kategori muzik.

4

Ketik lagu untuk memainkannya.

Anda mungkin tidak dapat memainkan item yang dilindungi oleh hak cipta. Pastikan bahawa

anda mempunyai hak yang diperlukan bagi kandungan yang anda ingin gunakan.

Untuk mencari maklumat berkaitan lagu di dalam talian

Semasa lagu dimainkan dalam aplikasi Muzik, ketik seni Album dan kemudian

ketik

Lebih lanjut mengenai ini.

Sumber dalam talian yang berkaitan dengan lagu boleh meliputi video di YouTube™, lirik lagu

dan maklumat artis di Wikipedia.

Untuk mengedit maklumat muzik dan memuat turun seni album

1

Daripada aplikasi Muzik, ketik seni Album dan kemudian ketik

Sunting maklumat

muzik.

2

Sunting maklumat seperti yang diingini.

3

Untuk menetapkan atau memuat turun seni album, ketik , kemudian buat

pilihan.

4

Setelah anda selesai, ketik

SIMPAN.

Anda juga boleh menetapkan seni album atau memuat turun secara automatik dalam menu

Muzik, di bawah Tetapan.

Untuk melaraskan kelantangan audio

Tekan kekunci kelantangan ke atas atau ke bawah.

Untuk meminimumkan aplikasi Muzik

Apabila lagu dimainkan, ketik untuk pergi ke

Skrin utama. Aplikasi Muzik kekal

berjalan dalam latar belakang.

99

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk membuka aplikasi Muzik apabila aplikasi ini bermain dalam latar belakang

Semasa lagu sedang dimainkan di latar belakang, seret bar status ke bawah dan

ketik aplikasi Muzik.

Sebagai alternatif, dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .