Sony Xperia Z3 Plus - Mempertingkat bunyi

background image

Mempertingkat bunyi

Untuk meningkatkan kualiti bunyi menggunakan Penyama

1

Buka menu Muzik, kemudian ketik

Tetapan > Tetapan audio > Kesan bunyi >

Penyama.

2

Untuk melaraskan bunyi secara manual, seret butang jalur frekuensi ke atas atau

ke bawah. Untuk memilih aturan praset, ketik

untuk memilih aturan, kemudian

ketik

OK untuk mengesahkannya.

Untuk menghidupkan ciri Bunyi keliling

1

Buka menu Muzik, kemudian ketik

Tetapan > Tetapan audio > Kesan bunyi >

Bunyi sekeliling (VPT).

2

Kuis ke kiri atau kanan untuk memilih tetapan, kemudian ketik

OK untuk

mengesahkan.

101

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.