Sony Xperia Z3 Plus - Skrin aplikasi

background image

Skrin aplikasi

Skrin Aplikasi, yang anda buka dari skrin Utama , mengandungi aplikasi yang

diprapasang pada peranti anda serta aplikasi yang anda muat turun.

Untuk melihat semua aplikasi pada skrin Aplikasi

1

Dari skrin Utama anda, ketik .

2

Kuis kiri atau kanan pada skrin Aplikasi.

Untuk mendayakan atau penyenaraian aplikasi yang disyorkan

Kali pertama anda mengakses skrin aplikasi, anda mendapat pilihan untuk mendayakan

atau menyahdayakan penyenaraian aplikasi yang disyorkan. Anda juga boleh

mendayakan atau menyahdayakan ciri ini kemudian dengan mengikuti langkah-langkah

di bawah:

1

Sentuh terus mana-mana kawasan pada skrin Utama anda sehingga peranti

bergetar, kemudian ketik .

2

Ketik penggelangsar

Pengesyoran aplikasi.

Untuk membuka aplikasi daripada skrin Aplikasi

Apabila skrin Aplikasi dibuka, kuis kiri atau kanan untuk mencari aplikasi dan

kemudian ketik aplikasi.

Untuk mencari aplikasi dari skrin Aplikasi

1

Apabila skrin Aplikasi dibuka, ketik

Cari aplikasi atau hanya leret ke bawah pada

skrin Aplikasi atau skrin Laman Utama.

2

Masukkan nama aplikasi yang ingin anda cari.

27

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mengatur aplikasi pada skrin Aplikasi

1

Apabila skrin Aplikasi buka, ketik .

2

Ketik

Isih aplikasi, kemudian buat pilihan.

Untuk menambah pintasan aplikasi ke skrin Laman Utama

1

Pada skrin Aplikasi, sentuh terus ikon aplikasi sehingga peranti bergetar, kemudian

seret ikon ke bahagian atas skrin. Skrin Utama terbuka.

2

Seret ikon ke lokasi yang dikehendaki pada skrin Laman Utama, kemudian

lepaskannya.

Untuk memindahkan aplikasi pada skrin Aplikasi

1

Apabila skrin Aplikasi dibuka, ketik .

2

Pastikan bahawa

Susunan sendiri dipilih di bawah Isih aplikasi.

3

Sentuh terus aplikasi sehingga peranti bergetar, kemudian seretnya ke lokasi

baharu.

Untuk menyahdaya atau menyahpasang aplikasi dari skrin Aplikasi

Menyahdayakan aplikasi yang dipasang awal memadamkan semua data, tetapi aplikasi

tersebut boleh didayakan sekali lagi daripada

Tetapan > Aplikasi. Hanya aplikasi yang dimuat

turun boleh dinyahpasang sepenuhnya.

1

Sentuh terus mana-mana kawasan pada skrin Aplikasi anda sehingga peranti

bergetar. Semua aplikasi yang boleh dinyahdayakan atau dinyahpasang akan

ditandakan oleh .

2

Ketik aplikasi berkaitan, kemudian ketik

LUMPUHKAN jika aplikasi datang

dipasang awal pada peranti anda atau

OK jika aplikasi dimuat turun dan anda

ingin menyahpasangnya.