Sony Xperia Z3 Plus - Jalan pintas dan folder

background image

Jalan pintas dan folder

Gunakan jalan pintas dan folder untuk mengurus aplikasi anda dan memastikan skrin

Utama anda kemas.

1

Akses aplikasi menggunakan jalan pintas

2

Akses folder yang mengandungi aplikasi

Untuk menambahkan pintasan aplikasi ke Skrin laman utama anda

1

Sentuh terus bahagian kosong pada

Skrin utama anda.

2

Dalam menu penyesuaian, ketik

Widget > Jalan pintas.

3

Tatal melalui senarai dan pilih aplikasi. Aplikasi yang dipilih akan ditambah ke

Skrin

utama.

Untuk mengalihkan item pada skrin Utama

Sentuh terus item sehingga peranti bergetar, kemudian seret item ke lokasi baru.

Untuk mengalih keluar item dari skrin Laman Utama

Sentuh terus item sehingga peranti bergetar, kemudian seret item ke

Alih keluar

dari skrin laman utama pada bahagian atas skrin.

Untuk mencipta folder pada Skrin laman utama

Sentuh terus ikon aplikasi atau jalan pintas sehingga peranti bergetar, kemudian

seret dan lepaskannya di bahagian atas ikon aplikasi lain atau pintasan.

Untuk menambahkan item ke folder pada Skrin laman utama

Sentuh terus item sehingga peranti bergetar, kemudian seret item ke folder.

30

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menamakan semula folder pada Skrin utama

1

Ketik folder untuk membukanya.

2

Ketik bar tajuk folder untuk menunjukkan medan

Nama folder.

3

Masukkan nama folder baru dan ketik

Selesai.