Sony Xperia Z3 Plus - Pemasangan

background image

Pemasangan

Peranti anda hanya menyokong kad SIM nano.

Untuk memasukkan kad SIM nano

1

Buka penutup slot kad SIM nano dan bekas kad memori dengan peranti

menghadap ke bawah.

2

Seret keluar bekas menggunakan kuku anda.

3

Letakkan kad SIM nano ke dalam slot dalam bekas yang betul, kemudian

masukkan semula bekas.

4

Tutup penutupnya.

Jika anda memasukkan kad SIM nano semasa kuasa peranti dihidupkan, peranti akan

dimulakan semula secara automatik.

Untuk memasukkan kad memori

1

Matikan peranti anda.

2

Buka penutup slot kad SIM nano dan bekas kad memori dengan peranti

menghadap ke bawah.

3

Seret keluar bekas menggunakan kuku anda.

4

Letakkan kad memori ke dalam slot dalam bekas yang betul, kemudian masukkan

semula bekas.

5

Tutup penutupnya.

Jika anda mencungkil keluar bekas semasa peranti hidup, peranti akan dimulakan semula

secara automatik.

Untuk mengeluarkan kad SIM nano

9

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

1

Buka penutup slot kad SIM nano dan slot kad memori.

2

Menggunakan kuku jari atau objek serupa yang lain, tarik keluar bekas kad SIM

nano .

3

Keluarkan kad SIM nano, kemudian masukkan pemegang semula.

4

Tutup penutupnya.

Untuk mengeluarkan kad ingatan

1

Matikan peranti anda.

2

Buka penutup slot kad SIM nano dan bekas kad memori dengan peranti

menghadap ke bawah.

3

Seret keluar bekas menggunakan kuku anda.

4

Keluarkan kad memori, kemudian masukkan semula bekas

5

Tutup penutupnya.