Sony Xperia Z3 Plus - Memulakan peranti anda untuk kali pertama

background image

Memulakan peranti anda untuk kali pertama

Anda disyorkan mengecas bateri selama sekurang-kurang 30 minit sebelum memulakan

peranti anda buat pertama kali. Anda masih boleh menggunakan peranti anda semasa ia

sedang dicas, lihat

Mengecas peranti anda

di halaman 39.

Kali pertama anda memulakan peranti anda, panduan persediaan membantu anda

mengkonfigurasikan tetapan asas, memperibadikan peranti anda dan mendaftar masuk

ke akaun anda, contohnya akaun Google™.

Untuk menghidupkan peranti

1

Tekan dan tahan kekunci kuasa sehingga peranti bergetar.

2

Masukkan PIN kad SIM anda apabila diminta kemudian ketik

.

3

Tunggu sebentar sementara peranti dimulakan.

10

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mematikan peranti

1

Tekan dan tahan kekunci kuasa sehingga menu pilihan dibuka.

2

Dalam menu pilihan, ketik

Matikan kuasa.

Sedikit masa diperlukan untuk peranti ditutup.