Sony Xperia Z3 Plus - Gambaran keseluruhan

background image

Gambaran keseluruhan

8

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

1. Lampu pengecasan/Lampu

pemberitahuan
2. Lensa kamera depan
3. Speaker telinga
4. Sensor Kehampiran/Cahaya
5. Mikrofon kedua
6. Kekunci kuasa
7. Kekunci Kelantangan/Zum
8. Kekunci kamera
9. Mikrofon/Pembesar Suara utama
10. Port kabel pengecas/USB

11. Lubang tali pengikat
12. Kawasan antena Wi-Fi/Bluetooth

utama
13. Lensa kamera utama
14. Lampu kamera
15. Kawasan antena GPS
16. Bicu set kepala*
17. Kawasan antena Wi-Fi kedua
18. Penutup slot kad SIM nano/Kad

memori
19. Kawasan pengesanan NFC™

Peranti anda menyokong set kepala dengan palam fon kepala 3 pin atau 5 pin 3.5mm

standard. Jek set kepala juga menyokong palam 4 pin selagi palam fon kepala menggunakan

standard CTIA.