Sony Xperia Z3 Plus - Perlindungan kad SIM

background image

Perlindungan kad SIM

Anda boleh mengunci dan membuka kunci setiap kad SIM yang anda gunakan dalam

peranti anda dengan PIN (Nombor Pengenalan Peribadi). Apabila kad SIM dikunci,

langganan yang dipautkan pada kad itu dilindungi daripada salah guna, yang bermaksud

anda perlu memasukkan PIN setiap kali anda memulakan peranti anda.
Jika anda salah masukkan PIN terlalu banyak kali, kad SIM anda akan disekat. Anda

kemudiannya perlu memasukkan PUK (Kunci Buka Sekatan Peribadi) anda dan PIN

baru. PIN dan PUK anda diberikan oleh pengendali rangkaian anda.

Untuk menyediakan atau mengeluarkan kunci kad SIM

1

Dari skrin Laman Utama, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Sediakan kunci kad SIM.

3

Ketik penggelangsar

Kunci kad SIM untuk mendayakan atau menyahdayakan kad

SIM.

4

Masukkan PIN kad SIM dan ketik

OK. Kunci kad SIM sekarang aktif dan anda

akan digesa untuk memasukkan PIN ini setiap kali anda memulakan semula

peranti.

Untuk menukar PIN kad SIM

1

Dari

Skrin utama, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Sediakan kunci kad SIM.

3

Ketik

Tukar PIN SIM.

4

Masukkan PIN kad SIM lama dan ketik

OK.

5

Masukkan PIN kad SIM baru dan ketik

OK.

6

Taipkan semula PIN kad SIM baru dan ketik

OK.

18

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk membuka kunci kad SIM yang disekat menggunakan kod PUK

1

Masukkan kod PUK dan ketik

.

2

Masukkan kod PIN baharu dan ketik

.

3

Masukkan semula kod PIN baharu dan ketik

.

Jika anda memasukkan kod PUK yang salah terlalu banyak kali, anda perlu menghubungi

operator rangkaian anda untuk mendapatkan kad SIM.