Sony Xperia Z3 Plus - Kunci skrin

background image

Kunci skrin

Kefungsian cap jari tidak tersedia dalam pasaran AS.

Terdapat beberapa pilihan kunci skrin yang tersedia. Tahap keselamatan bagi setiap jenis

kunci disenaraikan di bawah dalam susunan paling lemah hingga paling kukuh:

Leret: tiada perlindungan, tetapi anda mempunyai akses pantas ke skrin Laman Utama.

Corak: lukis corak yang ringkas menggunakan jari anda untuk membuka kunci peranti

anda.

PIN: masukkan PIN angka sekurang-kurangnya empat digit untuk membuka kunci

peranti anda.

12

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Kata laluan: masukkan kata laluan abjad angka untuk membuka kunci peranti anda.
Anda perlu mengingati corak, PIN atau kata laluan kunci skrin anda. Jika anda terlupa

maklumat ini, data penting seperti kenalan dan mesej mungkin tidak dapat dipulihkan.

Jika anda telah menyediakan akaun Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) pada

peranti Xperia™ anda, tetapan keselamatan EAS mungkin mengehadkan jenis skrin

kunci kepada PIN atau kata laluan sahaja. Ini berlaku apabila pentadbir rangkaian anda

menentukan jenis skrin kunci untuk semua akaun EAS atas sebab keselamatan

perusahaan. Hubungi pentadbir rangkaian syarikat atau organisasi anda untuk

menyemak dasar keselamatan rangkaian yang dilaksanakan untuk peranti mudah alih.

Kefungsian cap jari tidak tersedia di Amerika Syarikat.

Bagi lebih banyak tetapan untuk setiap jenis kunci skrin, ketik di sebelah

Kunci skrin.

Untuk mencipta corak kunci skrin

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci skrin > Corak.

3

Ikut arahan pada peranti anda.

Jika anda memasukkan corak kunci yang salah sebanyak lima kali serentak, anda mesti

menunggu 30 saat sebelum mencuba lagi.

Untuk mengubah jenis kunci skrin anda

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci skrin.

3

Ikut arahan pada peranti anda.

Untuk menukar corak kunci skrin

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci skrin.

3

Lukis corak buka kunci skrin anda.

4

Ketik

Corak dan ikut arahan pada peranti anda.

Untuk mencipta PIN kunci skrin

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci skrin > PIN.

3

Masukkan PIN angka, kemudian ketik

Teruskan.

4

Masukkan semula dan sahkan PIN anda, kemudian ketik

OK.

Untuk mencipta kata laluan kunci skrin

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci skrin > Kata

Lalulan.

3

Ikut arahan pada peranti anda.

Untuk mengaktifkan fungsi buka kunci Leret

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Skrin kunci & keselamatan > Kunci skrin.

3

Lukiskan corak buka kunci skrin anda, atau masukkan PIN atau kata laluan anda

bergantung pada jenis kunci skrin ini yang didayakan.

4

Ketik

Leretkan, kemudian ketik YA, ALIH KELUAR.

Menetapkan semula kunci skrin yang tidak diingati

Jika anda telah terlupa PIN kunci skrin, kata laluan atau corak anda, anda mungkin dapat

menetapkannya semula menggunakan perkhidmatan Protection by my Xperia. Tiada

kandungan pada peranti anda yang hilang selepas anda telah melakukan penetapan

semula kunci skrin menggunakan perkhidmatan ini.

13

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menetapkan semula kunci skrin menggunakan Protection by my Xperia

1

Pastikan anda mengetahui nama pengguna dan kata laluan akaun Google™ anda

dan anda telah mendayakan perkhidmatan Protection by my Xperia pada peranti

anda.

2

Pergi ke

myxperia.sonymobile.com

menggunakan mana-mana peranti yang

bersambung dengan Internet.

3

Daftar masuk menggunakan akaun Google™ sama yang anda telah sediakan

pada peranti anda.

4

Klik gambar peranti anda di bawah

Peranti anda.

5

Pilih

Kunci untuk menggantikan skrin kunci semasa dengan kod PIN yang baharu.

6

Ikut arahan pada skrin yang disediakan oleh Protection by my Xperia.

Bergantung pada tetapan keselamatan anda, peranti anda mungkin terkunci selepas

penetapan semula kunci skrin. Kemudian, anda perlu memasukkan nama pengguna dan kata

laluan akaun Google™ untuk menggunakan peranti.