Sony Xperia Z3 Plus - Menyandarkan kenalan

background image

Menyandarkan kenalan

Anda boleh menggunakan storan dalaman, kad ingatan atau kad SIM untuk membuat

sandaran kenalan. Lihat

Memindahkan kenalan

pada halaman 87 untuk mendapatkan

maklumat lanjut tentang cara memulihkan kenalan pada peranti anda.

Untuk mengeksport semua kenalan ke kad memori

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Tekan , kemudian ketik

Import/eksport > Eksport ke kad SD atau storan

dalaman (fail .vcf).

3

Ketik >

Kad SD.

4

Ketik

SIMPAN.

Untuk mengeksport kenalan dari kad SIM

Apabila anda mengeksport kenalan ke kad SIM, bukan semua maklumat boleh dieksport. Ini

disebabkan had ingatan pada kad SIM.

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik >

Import/eksport.

3

Ketik

Eksport ke kad SIM.

4

Ketik

OK.

Untuk mengeksport semua kenalan ke simpanan dalaman

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Tekan , kemudian ketik

Import/eksport > Eksport ke kad SD atau storan

dalaman (fail .vcf).

3

Ketik >

Papar storan dalaman.

4

Ketik , kemudian ketik nombor model peranti anda di sebelah .

5

Pilih folder destinasi atau ketik sahaja

SIMPAN.

90

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.