Sony Xperia Z3 Plus - Menambah maklumat kenalan perubatan dan kecemasan

background image

Menambah maklumat kenalan perubatan dan kecemasan

Anda boleh menambah atau mengedit maklumat kecemasan dalam aplikasi Kenalan.

Anda boleh masukkan butiran perubatan, seperti alahan dan ubatan yang anda

gunakan, serta maklumat tentang saudara-mara dan rakan yang boleh dihubungi jika

berlaku kecemasan. Selepas persediaan, maklumat kecemasan anda boleh diakses

daripada skrin kunci keselamatan. Ini bermakna walaupun skrin dikunci, sebagai contoh,

dengan PIN, corak atau kata laluan, kakitangan kecemasan boleh mengambil maklumat

kecemasan anda.

1

Kembali ke skrin utama Kenalan

2

Lihat lebih banyak pilihan

3

Maklumat perubatan dan kecemasan dan tab kenalan kecemasan

4

Maklumat perubatan dan kecemasan

Untuk memasukkan maklumat perubatan anda

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik .

3

Sunting maklumat yang dikehendaki.

88

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menambah kenalan Kecemasan baharu

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik , kemudian ketik

KENALAN > Tambahkan kenalan.

3

Ketik kenalan yang anda ingin gunakan sebagai kenalan Kecemasan.

Kenalan kecemasan mestilah sekurang-kurangnya mempunyai nombor telefon untuk

kakitangan kecemasan membuat panggilan. Jika peranti anda dikunci dengan kunci skrin

keselamatan, kakitangan kecemasan hanya boleh melihat nombor telefon kenalan kecemasan,

walaupun jika terdapat maklumat lain yang dimasukkan dalam aplikasi Kenalan.