Sony Xperia Z3 Plus - Memindahkan kenalan

background image

Memindahkan kenalan

Terdapat beberapa cara untuk memindahkan kenalan ke peranti baru anda. Anda boleh

menyelaraskan kenalan daripada akaun dalam talian atau mengimport kenalan terus dari

peranti lain.

Memindahkan kenalan menggunakan akaun dalam talian

Jika anda selaraskan kenalan dalam peranti lama anda atau komputer anda dengan
akaun dalam talian, contohnya, Google Sync™ atau Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

,

anda boleh pindahkan kenalan anda ke peranti baru anda menggunakan akaun itu.

Untuk menyelaraskan kenalan pada peranti baharu anda dengan akaun penyelarasan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik , kemudian ketik

Urus akaun.

3

Pilih akaun yang anda ingin selaraskan dengan kenalan anda, kemudian ketik >

Selaraskan sekarang.

Anda perlu didaftar masuk ke akaun penyelarasan yang berkaitan sebelum anda boleh

selaraskan kenalan anda dengannya.

Kaedah lain untuk memindahkan kenalan

Terdapat beberapa cara lain untuk memindahkan kenalan dari peranti lama anda ke

peranti baru anda. Contohnya, anda boleh menyalin kenalan kepada kad ingatan,
menggunakan teknologi Bluetooth

®

, atau menyimpan kenalan pada kad SIM. Untuk

maklumat lebih khusus tentang memindahkan kenalan dari peranti lama anda, rujuk

Panduan pengguna yang berkaitan.

Untuk mengimport kenalan daripada kad ingatan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Tekan , kemudian ketik

Import/eksport > Import dari kad SD atau storan

dalaman (fail .vcf).

3

Pilih tempat untuk menyimpan kenalan anda.

4

Ketik

Kad SD.

5

Pilih fail yang anda ingin import dengan mengetiknya.

87

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mengimport kenalan menggunakan teknologi Bluetooth

®

1

Pastikan anda menghidupkan fungsi Bluetooth

®

dan peranti anda ditetapkan

kepada kelihatan.

2

Apabila anda dimaklumkan tentang fail masuk ke peranti anda, seret bar status ke

bawah dan ketik pemberitahuan untuk menerima pemindahan fail.

3

Ketik

Terima untuk memulakan pemindahan fail.

4

Seret bar status ke bawah. Apabila pemindahan selesai, ketik pemberitahuan.

5

Ketik fail yang diterima dan pilih tempat untuk menyimpan kenalan anda.

Untuk mengimport kenalan dari kad SIM

Apabila memindahkan kenalan ke atau dari kad SIM, sesetengah kenalan mungkin diduplikasi

di destinasi. Untuk maklumat mengenai cara untuk menyelesaikan ini, lihat

Mengelakkan entri

duplikasi dalam aplikasi Kenalan

di halaman 89.

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik , kemudian ketik

Import/eksport > Import dari kad SIM.

3

Pilih tempat untuk menyimpan kenalan anda.

4

Pilih kenalan untuk diimport. Untuk mengimport kenalan individu, cari dan ketik

kenalan. Untuk mengimport semua kenalan, ketik , kemudian ketik

Import

semua.