Sony Xperia Z3 Plus - Pembetulan warna

background image

Pembetulan warna

Tetapan pembetulan warna mengubah cara warna dipaparkan pada skrin untuk

pengguna yang buta warna atau mempunyai kesukaran dalam membezakan warna.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan Pembetulan warna

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Kebolehaksesan > Pembetulan warna.

3

Ketik penggelangsar di bawah

Pembetulan warna.

4

Jika mendayakan

Pembetulan warna, ketik kepekaan warna yang bersesuaian.

Pembetulan warna pada masa ini adalah ciri percubaan dan mungkin menjejaskan prestasi

peranti.

146

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.