Sony Xperia Z3 Plus - Kandungan

background image

Kandungan

Langkah permulaan........................................................................7

Tentang Panduan pengguna ini........................................................... 7
Gambaran keseluruhan....................................................................... 8
Pemasangan.......................................................................................9
Perlindungan skrin.............................................................................10
Memulakan peranti anda untuk kali pertama..................................... 10
Mengapakah saya memerlukan akaun Google™?.............................11

Keselamatan peranti.................................................................... 12

Memastikan peranti anda dilindungi.................................................. 12
Kunci skrin........................................................................................ 12
Membuka kunci peranti anda secara automatik................................ 14
Perlindungan kad SIM....................................................................... 18
Mencari nombor pengenalan peranti anda........................................ 19
Mencari peranti yang hilang ..............................................................19

Mempelajari asas......................................................................... 21

Menggunakan skrin sentuh............................................................... 21
Mengunci dan membuka kunci skrin................................................. 23
Skrin laman utama............................................................................ 23
Menavigasi aplikasi............................................................................25
Skrin aplikasi..................................................................................... 27
Aplikasi kecil......................................................................................28
Widget.............................................................................................. 29
Jalan pintas dan folder...................................................................... 30
Latar belakang dan tema...................................................................31
Mengambil tangkapan skrin.............................................................. 31
Merakamkan skrin anda.................................................................... 31
Pemberitahuan..................................................................................32
Ikon pada bar status......................................................................... 35
Gambaran keseluruhan aplikasi.........................................................37

Bateri dan penyelenggaraan........................................................ 39

Mengecas peranti anda.....................................................................39
Bateri dan pengurusan kuasa............................................................40
Mengemas kini peranti anda............................................................. 42
Penyelenggaraan menggunakan komputer....................................... 43
Storan dan memori........................................................................... 44
Membuat sandaran dan memulihkan kandungan.............................. 45

Memuat turun aplikasi..................................................................49

Memuat turun aplikasi dari Google Play™......................................... 49
Memuat turun aplikasi daripada sumber lain......................................49

2

background image

Internet dan rangkaian................................................................. 50

Menyemak imbas web...................................................................... 50
Tetapan Internet dan MMS ............................................................... 50
Wi-Fi................................................................................................. 51
Berkongsi sambungan data mudah alih anda....................................53
Mengawal penggunaan data............................................................. 55
Memilih rangkaian mudah alih........................................................... 56
Rangkaian persendirian maya (VPN)..................................................56

Menyelaraskan data pada peranti anda.......................................58

Menyelaraskan dengan akaun dalam talian....................................... 58
Menyelaras dengan Microsoft® Exchange ActiveSync®................... 58

Tetapan asas................................................................................ 60

Mengakses tetapan...........................................................................60
Tetapan kelantangan......................................................................... 60
Mod jangan ganggu.......................................................................... 61
Tetapan skrin.....................................................................................62
Tetapan aplikasi.................................................................................64
Menetapkan semula aplikasi anda.....................................................65
Penyelamat skrin...............................................................................66
Tetapan bahasa.................................................................................66
Tarikh & masa................................................................................... 67
X-Reality™ for mobile........................................................................67
Mod super terang............................................................................. 67
Mempertingkatkan output bunyi........................................................68
Pembatalan hingar............................................................................ 68
Akaun berbilang pengguna............................................................... 69

Menaip teks..................................................................................72

Papan kekunci pada paparan............................................................72
Pad telefon........................................................................................73
Memasukkan teks menggunakan input suara....................................74
Menyunting teks................................................................................74
Memperibadikan papan kekunci pada paparan................................. 75

Menghubungi............................................................................... 77

Membuat panggilan.......................................................................... 77
Menerima panggilan..........................................................................78
Pengendalian panggilan pintar.......................................................... 80
Panggilan sedang berjalan................................................................ 80
Menggunakan log panggilan............................................................. 80
Memajukan panggilan....................................................................... 81
Mengehadkan panggilan................................................................... 81
Berbilang panggilan...........................................................................82
Panggilan sidang...............................................................................83

3

background image

Mel suara.......................................................................................... 83
Panggilan kecemasan....................................................................... 84

Kenalan........................................................................................ 85

Mencari dan melihat kenalan............................................................. 85
Menambah dan menyunting kenalan.................................................86
Memindahkan kenalan...................................................................... 87
Menambah maklumat kenalan perubatan dan kecemasan................ 88
Kegemaran....................................................................................... 89
Menghantar maklumat kenalan......................................................... 89
Mengelakkan entri duplikasi dalam aplikasi Kenalan.......................... 89
Menyandarkan kenalan..................................................................... 90

Pemesejan dan chat.....................................................................91

Membaca dan menghantar mesej..................................................... 91
Mengatur mesej anda....................................................................... 92
Membuat panggilan daripada Pemesejan..........................................93
Tetapan mesej...................................................................................93
Pemesejan segera dan bual video..................................................... 93

E-mel............................................................................................ 94

Menyediakan e-mel...........................................................................94
Menghantar dan menerima mesej e-mel........................................... 94
Mengatur mesej e-mel anda..............................................................95
Tetapan akaun e-mel.........................................................................96
Gmail™.............................................................................................97

Muzik dan radio FM..................................................................... 98

Memindahkan muzik ke peranti anda................................................ 98
Mendengar muzik............................................................................. 98
Menu muzik.................................................................................... 100
Senarai main................................................................................... 100
Berkongsi muzik..............................................................................101
Mempertingkat bunyi.......................................................................101
Mengenali muzik dengan TrackID™................................................ 102
Mendengar radio.............................................................................103
Saluran radio kegemaran................................................................ 104
Tetapan bunyi radio.........................................................................104

Kamera....................................................................................... 105

Mengambil foto dan merakam video............................................... 105
Tetapan kamera umum................................................................... 106
Tetapan kamera pegun....................................................................111
Tetapan kamera video..................................................................... 115

Foto dan video dalam Album..................................................... 117

Melihat foto dan video..................................................................... 117
Berkongsi dan mengurus foto dan video......................................... 118

4

background image

Menyunting foto dengan aplikasi Penyunting foto............................119
Menyunting video dengan aplikasi Penyunting video....................... 120
Menyembunyikan foto dan video.....................................................120
Menu skrin laman utama album.......................................................121
Melihat foto anda pada peta............................................................121

Video.......................................................................................... 124

Aplikasi Video..................................................................................124
Memindahkan kandungan video ke peranti anda.............................125
Menguruskan kandungan video...................................................... 125
Pencipta Filem................................................................................ 125

Kesambungan............................................................................ 127

Mencerminkan skrin peranti anda pada TV menggunakan kabel..... 127
Mencerminkan skrin peranti anda secara wayarles di TV................. 127
Berkongsi kandungan dengan peranti DLNA Certified™................. 128
Menyambung peranti anda ke aksesori USB................................... 130
Menyambung peranti anda ke pengawal wayarles DUALSHOCK™
4..................................................................................................... 131
NFC................................................................................................ 131
Teknologi wayarles Bluetooth®....................................................... 133

Aplikasi dan ciri pintar yang menjimatkan masa anda...............136

Gambaran keseluruhan Smart Connect...........................................136
Mengurus aksesori..........................................................................137
Google Search & Now.....................................................................137
Menggunakan aplikasi News Suite.................................................. 138
Menggunakan peranti anda sebagai dompet...................................138

Perjalanan dan peta................................................................... 139

Menggunakan perkhidmatan lokasi................................................. 139
Google Maps™ dan navigasi.......................................................... 139
Menggunakan trafik data semasa mengembara.............................. 140
Menggunakan peranti anda dengan sistem maklumat hiburan
kereta..............................................................................................140
Mod pesawat.................................................................................. 141

Jam dan Kalendar...................................................................... 142

Kalendar......................................................................................... 142
Jam................................................................................................ 143

Kebolehcapaian......................................................................... 146

Gerak isyarat pembesaran.............................................................. 146
Saiz fon...........................................................................................146
Saiz paparan...................................................................................146
Pembetulan warna.......................................................................... 146
Cakap Balik.....................................................................................147
Audio mono.................................................................................... 147

5

background image

Mod TTY (Teletypewriter) (Mesin Teletaip)........................................ 147
Switch Access................................................................................ 147

Sokongan dan undang-undang................................................. 149

Aplikasi sokongan........................................................................... 149
Petua Xperia™................................................................................149
Bantuan dalam menu dan aplikasi...................................................149
Menjalankan ujian diagnostik pada peranti anda..............................149
Memulakan semula, menetapkan semula dan membaiki................. 150
Membantu kami memperbaik perisian kami.................................... 151
Waranti, SAR dan garis panduan penggunaan................................ 152
Mengitar semula peranti anda......................................................... 152
Maklumat undang-undang.............................................................. 152

6