Sony Xperia Z3 Plus - Berkongsi sambungan data mudah alih anda

background image

Berkongsi sambungan data mudah alih anda

Anda boleh berkongsi sambungan data mudah alih anda dengan peranti lain dalam

beberapa cara:

Penambatan USB – kongsi sambungan data mudah alih anda dengan satu komputer

menggunakan kabel USB.

Penambatan Bluetooth® – kongsi sambungan data mudah alih anda dengan sehingga

empat peranti lain melalui Bluetooth®.

Hotspot mudah alih – kongsi sambungan data mudah alih anda dengan sehingga 10

peranti lain serentak melalui Wi-Fi, termasuk peranti yang menyokong teknologi WPS.

53

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk berkongsi sambungan data anda menggunakan kabel USB

1

Sambung peranti anda ke komputer menggunakan kabel USB yang disertakan

dengan peranti anda.

2

Dari

Skrin utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi > Penambatan & hotspot mudah alih.

4

Ketik penggelangsar

Penambatan USB, kemudian ketik OK jika digesa.

dipaparkan dalam bar status sebaik sahaja anda disambungkan.

5

Untuk berhenti berkongsi sambungan data anda, ketik penggelangsar

Penambatan USB atau tanggalkan kabel USB.

Anda tidak boleh berkongsi sambungan data dan kad SD peranti anda melalui kabel USB

pada masa yang sama.

Untuk berkongsi sambungan data mudah alih anda dengan peranti Bluetooth® lain

1

Pastikan yang peranti anda dan peranti Bluetooth® lain telah dipasangkan

sesama mereka dan trafik data mudah alih telah diaktifkan pada peranti anda.

2

Peranti anda: Dari Skrin utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi > Penambatan & hotspot mudah alih dan

kemudian ketik penggelangsar

Penambatan Bluetooth untuk mendayakan fungsi

tersebut.

4

Peranti Bluetooth®: Sediakan peranti supaya ia mendapatkan sambungan

rangkaiannya menggunakan Bluetooth®. Jika peranti merupakan sebuah

komputer, rujuk arahan yang relevan untuk melengkapkan persediaan. Jika peranti

berjalan pada sistem pengendalian Android™, ketik ikon tetapan di sebelah nama

peranti yang dijadikan pasangan di bawah

Tetapan > Bluetooth > Peranti

pasangan, kemudian tandakan kotak tanda Akses Internet.

5

Peranti anda: Tunggu sehingga kelihatan dalam bar status. Sebaik sahaja ia

muncul, persediaan telah lengkap.

6

Ketik penggelangsar

Penambatan Bluetooth sekali lagi untuk menyahdayakan

fungsi tersebut.

Fungsi

Penambatan Bluetooth dimatikan setiap kali anda mematikan peranti anda atau

mematikan fungsi Bluetooth®.

Untuk menggunakan peranti anda sebagai hotspot Wi-Fi mudah alih

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi > Penambatan & hotspot mudah alih.

3

Ketik

Tetapan hotspot mudah alih > Konfigurasi hotspot.

4

Masukkan maklumat

Nama rangkaian (SSID).

5

Untuk memilih jenis keselamatan, ketik medan

Keselamatan. Jika diperlukan,

masukkan kata laluan.

6

Ketik

SIMPAN.

7

Ketik , kemudian ketik penggelangsar

Hotspot mudah alih untuk mendayakan

fungsi tersebut.

8

Jika digesa, ketik

OK untuk mengesahkannya. muncul dalam bar status sebaik

shaaja hotspot Wi-Fi mudah alih aktif.

Membenarkan peranti disokong WPS untuk menggunakan sambungan data mudah

alih anda

1

Pastikan peranti anda berfungsi sebagai hotspot mudah alih.

2

Dari

Skrin utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi > Penambatan & hotspot mudah alih > Tetapan

hotspot mudah alih.

4

Di bawah

Konfigurasi hotspot, pastikan hotspot mudah alih anda dilindungi

dengan kata laluan.

5

Dayakan

Boleh ditemui, jika ia dinyahdayakan.

6

Ketik

Butang Tekan WPS, kemudian ikut arahan yang berkaitan. Atau, ketik >

Masukan PIN WPS, kemudian masukkan PIN yang muncul pada peranti yang

disokong WPS.

54

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menamakan semula atau melindungi Hotspot Mudah Alih anda

1

Dari Skrin laman utama, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi > Penambatan & hotspot mudah alih.

3

Ketik

Tetapan hotspot mudah alih > Konfigurasi hotspot.

4

Masukkan maklumat

Nama rangkaian (SSID).

5

Untuk memilih jenis keselamatan, ketik medan

Keselamatan.

6

Jika diperlukan, masukkan kata laluan.

7

Ketik

SIMPAN.