Sony Xperia Z3 Plus - Mengatur mesej e-mel anda

background image

Mengatur mesej e-mel anda

Untuk mengisih e-mel anda

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

E-mel.

3

Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik dan pilih akaun dengan

peti masuk yang anda ingin isih. Jika anda ingin mengisih e-mel dalam semua

akaun e-mel anda serentak, ketik , kemudian ketik

Peti masuk gabungan.

4

Ketik. , kemudian ketik

Isih.

5

Buat pilihan pengisihan.

95

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mencari e-mel

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

E-mel.

2

Jika anda menggunakan beberapa akaun e-mel, ketik dan pilih akaun yang

anda ingin cari. Jika anda ingin mencari semua akaun e-mel anda serentak, ketik

, kemudian ketik

Peti masuk gabungan.

3

Ketik .

4

Masukkan teks carian anda, kemudian ketik pada papan kekunci.

5

Hasil carian kelihatan dalam senarai yang diisih mengikut tarikh. Ketik mesej e-mel

yang anda ingin buka.

Untuk melihat semua folder untuk satu akaun e-mel

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

E-mel.

2

Ketik , kemudian pilih akaun yang ingin anda semak.

3

Di bawah akaun yang ingin anda semak, pilih

Tunjukkan semua folder.

Untuk memadam mesej e-mel

1

Ketik terus mesej yang anda mahu padamkan sehingga bergetar.

2

Tandai kotak semak untuk mesej yang anda mahu padamkan.

3

Ketik

Anda juga boleh kuis mesej ke kanan untuk memadamkannya.

Untuk mengalihkan mesej e-mel ke folder lain

1

Dalam peti masuk e-mel anda, kuis mesej yang anda ingin alihkan ke kanan.

2

Ketik

Pindah, kemudian pilih folder.