Sony Xperia Z3 Plus - Menggunakan peranti anda sebagai dompet

background image

Menggunakan peranti anda sebagai dompet

Anda boleh menggunakan peranti anda untuk membayar pembelian barangan tanpa

mencapai dompet sebenar anda dan menguruskan semua perkhidmatan pembayaran di

satu tempat. Semasa membuat bayaran, jangan lupa untuk menghidupkan fungsi NFC

sebelum anda menyentuh peranti anda ke pembaca kad. Untuk mendapatkan maklumat

lanjut mengenai NFC, lihat

NFC

pada halaman 131.

Perkhidmatan bayaran mudah alih mungkin tidak tersedia di semua negara.

Untuk menguruskan perkhidmatan pembayaran

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi > Ketuk & bayar. Satu senarai perkhidmatan

pembayaran muncul.

3

Uruskan perkhidmatan pembayaran seperti yang diinginkan, contohnya, anda

boleh mengubah perkhidmatan pembayaran lalai anda.

138

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.