Sony Xperia Z3 Plus - Gambaran keseluruhan Smart Connect

background image

Gambaran keseluruhan Smart Connect

1

Ketik untuk memaparkan aksesori yang tersedia

2

Ketik untuk memaparkan acara yang tersedia

3

Tambah acara

4

Lihat pilihan menu

5

Ketik untuk mengaktifkan acara

6

Ketik untuk melihat butiran acara

Untuk membuat acara Smart Connect™

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

Other > .

2

Jika anda membuka Smart Connect™ untuk kali pertama, ketik

OK untuk

menutup skrin pengenalan.

3

Pada tab

Acara, ketik .

4

Jika anda membuat acara untuk kali pertama, ketik

OK sekali lagi untuk menutup

skrin pengenalan.

5

Tambah keadaan yang anda ingin cetuskan acara. Keadaan mungkin sambungan

dengan aksesori atau selang masa tertentu atau kedua-duanya.

6

Ketik untuk meneruskan.

7

Tambahkan perkara yang anda inginkan ia berlaku apabila anda menyambung

aksesori dan menetapkan tetapan lain seperti yang dikehendaki.

8

Ketik untuk meneruskan.

9

Tetapkan nama acara, kemudian ketik

SELESAI.

Untuk menambahkan aksesori Bluetooth®, anda perlu menjadikannya pasangan peranti anda

terlebih dahulu.

Untuk menyunting acara Smart Connect™

1

Mulakan aplikasi Smart Connect™.

2

Ketik acara pada tab

Acara.

3

Jika peristiwa dimatikan, ketik penggelongsor untuk mendayakannya.

4

Ketik

SUNTING ACARA, kemudian laraskan tetapan seperti yang dikehendaki.

136

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memadamkan acara

1

Mulakan aplikasi Smart Connect™.

2

Pada tab

Acara, sentuh dan tahan acara yang anda ingin padamkan, kemudian

ketik

Padamkan peristiwa.

3

Ketik

PADAM untuk mengesahkan.

Anda juga boleh mengetik pada acara yang anda ingin padam, kemudian ketik >

Padamkan

peristiwa > PADAM.

Untuk menetapkan Smart Connect™ supaya menuturkan mesej teks masuk

1

Mulakan aplikasi Smart Connect™.

2

Ketik , kemudian ketik

Tetapan.

3

Tandakan kotak semak di sebelah

Teks Ke Pertuturan > HIDUPKAN.

Jika ciri ini dihidupkan, semua mesej masuk akan dituturkan. Untuk melindungi privasi anda,

anda mungkin perlu mematikan ciri ini jika anda menggunakan peranti di tempat awam atau di

tempat kerja, contohnya.