Sony Xperia Z3 Plus - X-Reality™‎ for mobile

background image

X-Reality™ for mobile

Технологија X-Reality™ for mobile на Sony го подобрува квалитетот на прикажување на
фотографиите и видеата откако ќе ги направите, давајќи ви појасни, поостри и поприродни слики.
X-Reality™ for mobile е вклучена стандардно, но може да ја исклучите ако сакате да ја намалите
потрошувачката на батеријата.

Вклучување X-Reality™ за мобилен

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Пронајдете и допрете Поставки > Екран > Подобрување на сликата.

3

Допрете го радио копчето X-Reality for mobile ако не е веќе одбрано.