Sony Xperia Z3 Plus - Преглед

background image

Преглед

7

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

1. Светло за полнење/Светло за известување
2. Леќа на предната камера
3. Слушалка за уво
4. Сензор за близина/светло
5. Втор микрофон
6. Копче за вклучување
7. Копче за јачина на звукот/зумирање
8. Копче за камерата
9. Главен микрофон/звучник
10. Порта за полначот/USB кабелот

11. Отвор за врвцата за носење
12. Главна област со антена за Wi-Fi/Bluetooth
13. Леќи на главната камера
14. Светло за камерата
15. Област со антена за GPS
16. Приклучок за слушалка*
17. Втора област со антена за Wi-Fi
18. Капак за отворот на нано SIM/мемориската
картичка
19. Област за препознавање NFC™

Уредот поддржува слушалки со стандарден приклучок со 3 или 5 иглички од 3,5 mm.
Приклучокот за слушалка поддржува и приклучоци со 4 иглички сè додека приклучокот за
слушалки го користи стандардот CTIA.