Sony Xperia Z3 Plus - Zvanu saņemšana

background image

Zvanu saņemšana

Ja saņemat ienākošu zvanu, kad ierīce ir miega režīmā vai ekrāns ir bloķēts, tālruņa

lietotne atveras pilnekrāna formātā. Ja saņemat ienākošu zvanu, kad ekrāns ir aktīvs,

ienākošais zvans tiek parādīts kā brīdinājuma paziņojums, proti, minimizētu logu, kas

peld tajā brīdī atvērtā ekrāna augšpusē. Kad parādās šāds paziņojums, varat izvēlēties

atbildēt uz zvanu un atvērt tālruņa lietotnes ekrānu vai noraidīt zvanu un palikt pašreizējā

ekrānā.

Atbildēšana uz ienākošu zvanu, ja ekrāns ir neaktīvs

Velciet pa labi.

Atbildēšana uz ienākošu zvanu, kad ekrāns ir aktīvs

Brīdinājuma paziņojumā, kas ir redzams ekrāna augšpusē, piesitiet

ATBILDĒT.

Tā vietā, lai atbildētu uz zvanu, jūs varat pāriet uz galveno tālruņa lietotnes ekrānu, piesitot

brīdinājuma paziņojuma loga augšdaļai. Šādi rīkojoties, jūs iegūstat vairāk zvana pārvaldes

iespēju. Piemēram, varat izlemt noraidīt zvanu ar ziņu vai pāradresēt zvanu uz automātisko

atbildētāju.

Ienākoša zvana noraidīšana, ja ekrāns ir neaktīvs

Velciet pa kreisi.

Ienākošā zvana noraidīšana, kad ekrāns ir aktīvs

Kad atskan zvans, brīdinājuma paziņojumā, kas ir redzams ekrāna augšpusē,

piesitiet pie

ATTEIKTIES.

Tā vietā, lai noraidītu zvanu, varat pāriet uz galveno tālruņa lietotnes ekrānu, pieskaroties

brīdinājuma paziņojuma loga augšdaļai. Šādi rīkojoties, jūs iegūstat vairāk zvana pārvaldes

iespēju. Piemēram, varat izvēlēties noraidīt zvanu, nosūtot ziņu, vai pārsūtīt zvanu uz

automātisko atbildētāju.

Lai izslēgtu ienākošā zvana signālu

Saņemot zvanu, nospiediet skaļuma taustiņu.

Automātiskā atbildētāja izmantošana

Ierīcē varat izmantot automātiskā atbildētāja lietotni, lai atbildētu uz zvaniem, kad esat

aizņemts vai nokavējat zvanu. Varat iespējot automātiskās atbildēšanas funkciju un

noteikt, cik sekundes jāuzgaida, pirms uz zvaniem tiek atbildēts automātiski. Varat

zvanus ar manuāli maršrutēt uz automātisko atbildētāju, kad esat pārāk aizņemts, lai uz

tiem atbildētu. Turklāt automātiskajā atbildētājā atstātajām ziņām varat piekļūt tieši no

ierīces.

Pirms izmantojat automātisko atbildētāju, ir jāieraksta sveicina ziņa.

75

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Sveiciena ziņas ierakstīšana automātiskajam atbildētājam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Zvani > Xperia™ automātiskais atbildētājs >

Ziņojumi.

3

Piesitiet pie

Ierakstīt jaunu ziņojumu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Automātiskās atbildēšanas iespējošana

1

Ierīces Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Zvani > Xperia™ automātiskais atbildētājs.

3

Velciet slīdni, kas atrodas blakus

Automātiskais atbildētājs , pa labi.

Ja neiestatāt laika aizkavi automātiskai atbildēšanai uz zvaniem, tiek izmantota noklusējuma

vērtība.

Laika aizkaves iestatīšana automātiskajam atbildētājam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Zvani > Xperia™ automātiskais atbildētājs.

3

Piesitiet pie

Atbildēt pēc.

4

Lai pielāgotu laiku, ritiniet uz augšu vai uz leju.

5

Piesitiet pie

Gatavs.

Ienākoša zvana pārsūtīšana uz automātisko atbildētāju

Kad pienāk zvans, piesitiet pie

ATBILDĒŠANAS IESPĒJAS, tad izvēlaties

Noraidīt ar automātisko atbildētāju.

Kad pienāk zvans, varat arī vienkārši nogaidīt, līdz paiet iestatītā laika aizkave, lai

automātiskais atbildētājs paņemtu zvanu automātiski.

Automātiskajā atbildētājā saglabāto ziņu klausīšanās

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Zvani > Xperia™ automātiskais atbildētājs >

Ziņas.

3

Atlasiet balss ziņu, kuru vēlaties klausīties.

Automātiskā atbildētāja ziņas varat arī klausīties tieši no zvanu žurnāla, piesitot pie .

Zvana noraidīšana, izmantojot īsziņu

Varat noraidīt zvanu, izmantojot īsziņu. Šādā veidā noraidot zvanu, šī ziņa tiek automātiski

nosūtīta zvanītājam un saglabāta Ziņapmaiņas sarunā pie kontakta.
Varat atlasīt kādu no vairākām iepriekš definētajām ziņām ierīcē vai izveidot jaunu ziņu.

Varat arī izveidot savas personalizētās ziņas, rediģējot iepriekš definētās.

Zvana noraidīšana, izmantojot īsziņu, kad ekrāns nav aktīvs

1

Kad saņemat ienākošo zvanu, piesitiet vienumam

ATBILDĒŠANAS IESPĒJAS.

2

Atlasiet iepriekš norādītu ziņu vai piesitiet pie

Rakstīt jaunu ziņu.

Zvana noraidīšana, izmantojot īsziņu, kad ekrāns ir aktīvs

1

Kad atskan zvans, piesitiet paziņojumu logam, kur ir attēlots kontaktpersonas

vārds vai telefona numurs.

2

Piesitiet pie

ATBILDĒŠANAS IESPĒJAS.

3

Atlasiet iepriekš norādītu ziņu vai piesitiet pie

Rakstīt jaunu ziņu.

Otra zvana noraidīšana, izmantojot īsziņu

1

Ja sarunas laikā tiek atskaņoti atkārtoti pīkstieni, piesitiet vienumam

ATBILDĒŠANAS IESPĒJAS.

2

Atlasiet iepriekš norādītu ziņu vai piesitiet pie

Rakstīt jaunu ziņu.

76

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Zvana noraidīšanai izmantotās īsziņas rediģēšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet vienumu

Iestatījumi > Zvani > Noraidīt zvanu ar ziņu un piesitiet tam.

3

Piesitiet rediģējamajai ziņai un pēc tam veiciet nepieciešamās izmaiņas.

4

Piesitiet vienumam

Labi.