Sony Xperia Z3 Plus - Viedā zvanu apstrāde

background image

Viedā zvanu apstrāde

Lai apstrādātu ienākošos zvanus, nepieskaroties ekrānam, ieslēdziet viedās zvanu

apstrādes funkciju. Kad tā ir aktivizēta, zvanus varat apstrādāt, kā norādīts tālāk.

Atbildēt: pielieciet ierīci pie auss.

Noraidīt: pakratiet ierīci.

Izslēgt zvana signālu: novietojiet ierīci ar priekšpusi uz leju.

Smart Cleaner iespējošana vai atspējošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties pie .

2

Atrodiet un pieskarieties pie

Iestatījumi > Zvani.

3

Pieskarieties pie

Viedā rīcība ar zvaniem.

4

Pieskarieties slīdnim sadaļā

Viedā rīcība ar zvaniem.