Sony Xperia Z3 Plus - Vairāki zvani

background image

Vairāki zvani

Ja esat aktivizējis zvanu gaidīšanu, varat vienlaikus saņemt vairākus zvanus. Ja šī funkcija

ir aktivizēta, par cita zvana saņemšanu jums tiks paziņots ar signālu.

Mobilie dati zvana laikā nav pieejami. Tādas lietotnes kā e-pasts, internets un sociālie tīkli

strādās, ja ierīce būs savienota ar Wi-Fi tīklu.

Zvanu gaidīšanas aktivizēšana vai deaktivizēšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Zvani > Papildu iestatījumi un piesitiet pie tiem.

3

Lai aktivizētu vai deaktivizētu zvanu gaidīšanu, piesitiet vienumam

Zvana

gaidīšana.

Atbildēšana uz otru zvanu un notiekošās sarunas aizturēšana

1

Ja sarunas laikā atskan vairāki pīkstieni, velciet pa labi.

2

Piesitiet vienumam

Aizturēt zvanu.

Otra zvana noraidīšana

Ja sarunas laikā atskan vairāki skaņas signāli, velciet pa kreisi.

79

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Otra zvana veikšana

1

Sarunas laikā piesitiet pie . Tiek parādīts zvanu žurnāls.

2

Piesitiet , lai parādītu ciparu tastatūru.

3

Ievadiet adresāta numuru un piesitiet . Pirmais zvans tiek aizturēts.

Pārslēgšana no vienas sarunas uz citu

Lai pārslēgtos uz citu sarunu un aizturētu pašreizējo sarunu, piesitiet pie

Aizturēta.