Sony Xperia Z3 Plus - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack ir ekrāna lasītāja pakalpojums vājredzīgiem lietotājiem. TalkBack izmanto

ierunātu atbildi, lai aprakstītu notikumus vai darbības, kas veiktas jūsu Android ierīcē.

TalkBack apraksta lietotāja interfeisu un nolasa programmatūras kļūdas, paziņojumus un

ziņojumus.

TalkBack iespējošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Pieejamība > TalkBack un pieskarieties tiem.

3

Pieskarieties slīdnim zem

TalkBack un pēc tam pieskarieties Labi.

Lai mainītu TalkBack runas, atbildes un pieskāriena preferences, pieskarieties

Iestatījumi, un

pēc tam divreiz pieskarieties ekrānam.

TalkBack palaiž apmācību uzreiz pēc šīs funkcijas iespējošanas. Lai aizvērtu apmācību,

pieskarieties un divreiz pieskarieties ekrānam.

TalkBack atspējošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties un pēc tam divreiz pieskarieties jebkurai

vietai ekrānā.

2

Atrodiet un pieskarieties vienumam

Iestatījumi, tad divreiz pieskarieties jebkurai

vietai ekrānā.

3

Atrodiet un pieskarieties vienumam

Pieejamība, ritinot sarakstu ar diviem vai vairāk

pirkstiem, tad divreiz pieskarieties jebkurai vietai ekrānā.

4

Atrodiet un pieskarieties vienumam

TalkBack, ritinot sarakstu ar diviem vai vairāk

pirkstiem, tad divreiz pieskarieties jebkurai vietai ekrānā.

5

Pieskarieties ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim un pēc tam pieskarieties jebkurai

vietai ekrānā.

6

Pieskarieties

Labi un pēc tam pieskarieties jebkurai vietai ekrānā.