Sony Xperia Z3 Plus - Valodas iestatījumi

background image

Valodas iestatījumi

Varat atlasīt savas ierīces noklusējuma valodu un vēlāk to atkal nomainīt. Varat arī mainīt

teksta ievades rakstības valodu. Sk.

Ekrāna tastatūras personalizēšana

72. lpp.

Valodas mainīšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Valodas un ievade > Valodas.

3

Lai mainītu valodu, velciet un atlaidiet vajadzīgo valodu saraksta augšgalā. Ja

vajadzīgā valoda neatrodas sarakstā, piesitiet pie , lai to pievietotu.

4

Piesitiet pie

Labi.

Ja esat atlasījis nepareizu valodu un nevarat lasīt izvēlnes tekstus, atrodiet un piesitiet pie .

Pēc tam atlasiet tekstu blakus

un atvērtajā izvēlnē atlasiet pirmo ierakstu. Tagad varat

atlasīt nepieciešamo valodu.

64

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.