Sony Xperia Z3 Plus - Vairāku lietotāju konti

background image

Vairāku lietotāju konti

Jūsu ierīce atbalsta vairāku lietotāju kontus, tādējādi ierīcē var pieteikties un to lietot

vairāki lietotāji. Vairāku lietotāju konti noder situācijās, kad vienu ierīci dalāt ar citiem vai

ierīci iedodat kādam lietošanā uz laiku. Lietotājs, kas pirmais iestata ierīci, kļūst par ierīces

66

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

īpašnieku. Tikai īpašnieks var pārvaldīt pārējo lietotāju kontus. Ir īpašnieka konts un vēl

divu citu veidu konti.

Regulārais lietotājs. Šī veida konts ir piemērots tiem, kuri regulāri izmanto jūsu ierīci.

Viesis. Viesa kontu aktivizējiet tiem, kuri jūsu ierīci izmanto īslaicīgi.

Dažas funkcijas ir pieejamas tikai īpašniekam. Piemēram, tikai īpašnieks var atļaut lejupielādi

no avotiem, kas nav Google Play™.

Par regulārā lietotāja kontu

Ja pievienojat regulāro lietotāju kontus, dažādiem lietotājiem var būt dažādi sākuma

ekrāni, fona attēli un vispārīgie iestatījumi. Viņiem ir arī katram sava piekļuve lietotnēm un

atmiņas krātuve failiem, piemēram, mūzikai un fotoattēliem. Savā ierīcē varat pievienot

līdz pat trim regulāro lietotāju kontiem.

Regulārā lietotāja konta pievienošana

1

Pārliecinieties, ka esat pieteicies kā īpašnieks, t.i., lietotājs, kas veicis ierīces

sākotnējo iestatīšanu.

2

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Lietotāji > Pievienot lietotāju.

4

Piesitiet pie

Labi > IESTATĪT TŪLĪT. Ekrāns tiek slēgts un labajā augšējā stūrī

parādās ikona, kas apzīmē tikko pievienoto lietotāju.

5

Atslēdziet ekrānu, piemēram, švīkājot vai ievadot savu PIN kodu.

6

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu procedūru.

Regulāru lietotāju var pievienot arī jebkurā ekrānā no statusa joslas. Vienkārši velciet statusa

joslu uz leju ar diviem pirkstiem un piesitiet lietotāja ikonai, bet pēc tam piesitiet pie

Pievienot

lietotāju.

Atļaušana regulāram lietotājam veikt tālruņa zvanus un izmantot SMS

1

Pārliecinieties, ka esat pieteicies kā ierīces īpašnieks.

2

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Lietotāji.

4

Piesitiet pie blakus attiecīgā lietotāja vārdam, pēc tam velciet pa labi slīdni, kas

atrodas blakus

Tālruņa zvanu un īsziņu ieslēgšana.

Regulāra lietotāja konta dzēšana ierīcē

1

Pārliecinieties, ka esat pieteicies kā ierīces īpašnieks.

2

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Lietotāji.

4

Piesitiet vienumam , kas atrodas blakus lietotājam, kuru vēlaties dzēst, un pēc

tam piesitiet vienumam

Noņemt lietotāju > Dzēst.

Par viesa lietotāja kontu

Ja kāds vēlas īslaicīgi lietot jūsu ierīci, šim lietotājam varat aktivizēt viesa kontu. Viesa

režīmā ierīce tiek startēta kā svaigi instalēta sistēma, kurā ir tikai sākotnēji instalētās

lietotnes. Kad viesis ir beidzis lietot ierīci, sesiju varat pilnībā notīrīt, lai nākamais

vieslietotājs varētu atkal sākt tīrā vietā. Viesa lietotāja konts ir sākotnēji instalēts un to

nevar izdzēst.

Viesa lietotāja konta aktivizēšana

1

Pārliecinieties, ka esat pieteicies kā īpašnieks, t.i., lietotājs, kas veicis ierīces

sākotnējo iestatīšanu.

2

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Lietotāji > Viesis.

Viesa lietotāju var aktivizēt arī jebkurā ekrānā no statusa joslas. Vienkārši velciet statusa joslu

uz leju ar diviem pirkstiem un piesitiet lietotāja ikonai, bet pēc tam piesitiet pie

Pievienot viesi.

67

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Atļaušana vieslietotājam veikt tālruņa zvanus

1

Pārliecinieties, ka esat pieteicies kā ierīces īpašnieks.

2

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Lietotāji.

4

Piesitiet pie blakus

Viesis, pēc tam velciet pa labi slīdni, kas atrodas blakus

Tālruņa zvanu ieslēgšana.

Viesa sesijas datu notīrīšana

1

Pārliecinieties, ka esat pieteicies kā vieslietotājs.

2

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Lietotāji.

4

Atrodiet un piesitiet

Noņemt viesi.

5

Piesitiet pie

Noņemt.

Viesa sesiju varat arī notīrīt jebkura ekrāna statusa joslā. Vienkārši velciet statusa joslu uz leju

ar diviem pirkstiem un piesitiet lietotāja ikonai, bet pēc tam piesitiet pie

Noņemt viesi.

Pārslēgšanās no viena lietotāja konta uz citu

Pārslēgšanās no viena lietotāja konta uz citu

1

Lai skatītu lietotāju sarakstu, ar diviem pirkstiem velciet statusa joslu uz leju, pēc

tam piesitiet pie lietotāja ikonas ekrāna augšdaļā pa labi.

2

Piesitiet ikonai, kura attēlo lietotāja kontu, uz kuru vēlaties pārslēgties.

3

Ja kontam ir iestatīta parole, piesakieties, ievadot paroli. Pretējā gadījumā vienkārši

atslēdziet ekrānu.

Ja pārslēdzaties uz viesa kontu, piesitiet pie

Sākt vēlreiz, lai noslaucītu iepriekšējo sesiju, vai

piesitiet pie

Jā, turpināt, lai turpinātu iepriekšējo sesiju.

Vairāku lietotāju kontu iestatījumi

Ierīcēs, kurās paredzēti vairāki lietotāji, ir trīs veidu iestatījumi.

Iestatījumi, kurus var mainīt jebkurš lietotājs un kuri ietekmē visus lietotājus. Piemēram,

šādi iestatījumi ir valoda, Wi-Fi, lidmašīnas režīms, NFC un Bluetooth®.

Iestatījumi, kuri ietekmē tikai atsevišķa lietotāja kontu. Piemēram, šādi iestatījumi ir

automātiskā datu sinhronizēšana, ekrāna bloķēšana, dažādi pievienotie konti un fons.

Iestatījumi, kas ir redzami tikai īpašniekam un ietekmē visus lietotājus, piemēram,

VPN iestatījumi.

68

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.