Sony Xperia Z3 Plus - Skaļuma iestatījumi

background image

Skaļuma iestatījumi

Var pielāgot ienākošajiem zvaniem un paziņojumiem paredzētā zvana signāla skaļumu, kā

arī mūzikas un video atskaņošanas skaļumu.

Zvana signāla skaļuma pielāgošana ar skaļuma taustiņu

Nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Multivides failu atskaņošanas skaļuma pielāgošana ar skaļuma taustiņu

Atskaņojot mūziku vai skatoties videoklipu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu

vai uz leju, pat ja ekrāns ir bloķēts.

Lai ieslēgtu vibrozvana režīmu

Nospiediet skaļuma taustiņu uz leju vai uz augšu, līdz tiek parādīts

.

58

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Skaļuma līmeņu pielāgošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Skaņa un pieskarieties tiem.

3

Velciet skaļuma slīdņus uz vēlamajām pozīcijām.

Varat arī nospiest skaļuma taustiņu uz augšu vai leju un piesist pie

, lai atsevišķi pielāgotu

zvana signāla, multivides atskaņošanas vai modinātāja skaņas līmeņus.

Ierīces iestatīšana, lai tā vibrētu, saņemot zvanus

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Skaņa un pieskarieties tiem.

3

Pieskarieties slīdnim

Zvaniem arī vibrosignāls, lai iespējotu šo funkciju.

Zvana signāla iestatīšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Skaņa > Tālruņa zvana signāls un pieskarieties

tiem.

3

Atlasiet iespēju sarakstā vai pieskarieties un atlasiet ierīcē saglabātu mūzikas

failu.

4

Lai apstiprinātu, pieskarieties

Gatavs.

Paziņojuma skaņas atlasīšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Skaņa > Paziņojuma skaņa un pieskarieties tiem.

3

Atlasiet iespēju sarakstā vai pieskarieties un atlasiet ierīcē saglabātu mūzikas

failu.

4

Lai apstiprinātu, pieskarieties

Gatavs.

Dažām lietotnēm ir pašām savas paziņojumu skaņas, kuras varat atlasīt lietotņu iestatījumos.

Pieskārienu signālu ieslēgšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Skaņa > Citas skaņas un pieskarieties tiem.

3

Pieskarieties slīdņiem, lai pēc vajadzības iespējotu vai atspējotu dažādus

pieskāriena signālus.