Sony Xperia Z3 Plus - Kontaktu pievienošana un rediģēšana

background image

Kontaktu pievienošana un rediģēšana

Kontaktpersonas pievienošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties un pēc tam pieskarieties .

2

Pieskarieties .

3

Ja esat sinhronizējis kontaktpersonas ar vienu vai vairākiem kontiem un tagad

pievienojat kontaktpersonu pirmoreiz, jums ir jāatlasa konts, kuram šo

kontaktpersonu vēlaties pievienot. Varat arī pieskarties

Tālruņa kontakts, ja šo

kontaktpersonu vēlaties lietot un saglabāt tikai savā ierīcē.

4

Ievadiet vai atlasiet vajadzīgo informāciju par kontaktpersonu.

5

Kad esat pabeidzis, pieskarieties

SAGLABĀT.

Kad kontaktpersona būs saglabāta konkrētā kontā, šis konts tiks rādīts kā noklusējuma konts,

kurā veikt saglabāšanu, kad nākamreiz pievienosiet kontaktpersonu. Ja vēlaties mainīt kontu,

kurā jāsaglabā kontaktpersona, tā ir jāizveido vēlreiz un jāsaglabā pareizajā kontā.

Ja pirms kontaktpersonas tālruņa numura pievienojat pluszīmes simbolu (+) un valsts kodu,

jums vairs nevajag rediģēt šo numuru, kad zvanāt no ārzemēm.

Kontaktpersonas datu rediģēšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties un pēc tam pieskarieties .

2

Pieskarieties kontaktpersonas datiem, kurus vēlaties rediģēt, un pēc tam

pieskarieties .

3

Rediģējiet vajadzīgo informāciju.

4

Kad esat pabeidzis, pieskarieties

SAGLABĀT.

Daži sinhronizēšanas pakalpojumi neļauj rediģēt kontaktpersonas informāciju.

Attēla pievienošana kontaktpersonai

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties un pēc tam pieskarieties .

2

Pieskarieties kontaktpersonas datiem, kurus vēlaties rediģēt, un pēc tam

pieskarieties .

3

Pieskarieties , pēc tam atlasiet kontaktpersonas attēla pievienošanas veidu un

rediģējiet to pēc nepieciešamības.

4

Kad attēls pievienots, pieskarieties

SAGLABĀT.

Tāpat kontaktpersonai attēlu var pievienot arī tieši lietotnē

Albums. Lai pievienotu tiešsaistes

kontā saglabātu attēlu, vispirms lejupielādējiet attēlu.

Kontaktpersonas zvana signāla personalizēšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam pie .

2

Pieskarieties kontaktpersonas datiem, kurus vēlaties rediģēt, un pēc tam

pieskarieties .

3

Piesitiet pie >

Iest. zv. sign..

4

Atlasiet iespēju sarakstā vai piesitiiet , lai atlasītu ierīcē saglabātu mūzikas failu,

un pēc tam piesitiet

GATAVS.

5

Piesitiet pie

SAGLABĀT.

Visu zvanu sūtīšana uz kontaktpersonas balss pastu

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties un pēc tam pieskarieties .

2

Pieskarieties kontaktpersonas datiem, kurus vēlaties rediģēt, un pēc tam

pieskarieties .

3

Pieskarieties un pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu

Visi zvani uz balss pastu.

4

Kad esat pabeidzis, pieskarieties

SAGLABĀT.

83

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Tālruņa numura bloķēšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties , pēc tam pieskarieties .

2

Pieskarieties , pēc tam pieskarieties

Bloķēt numurus.

3

Pieskarieties

PIEVIENOT NUMURU, pēc tam ievadiet tā tālruņa numuru, no kura

veiktus zvanus un sūtītas īsziņas vēlaties bloķēt.

4

Pieskarieties

BLOĶĒT.

Kontaktpersonu dzēšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties un pēc tam pieskarieties .

2

Pieskarieties dzēšamajai kontaktpersonai un turiet to.

3

Lai dzēstu vairākas kontaktpersonas vai visas, atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus

kontaktpersonām, kas jāizdzēš.

4

Pieskarieties un pēc tam pieskarieties

Dzēst kontaktu.

5

Lai apstiprinātu, pieskarieties

DZĒST.

Savas kontaktinformācijas rediģēšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties , pēc tam pieskarieties .

2

Pieskarieties

ES un pēc tam pieskarieties .

3

Ievadiet jauno informāciju vai veiciet vajadzīgās izmaiņas.

4

Kad esat pabeidzis, pieskarieties

SAGLABĀT.

Jaunas kontaktpersonas izveide no īsziņas

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties vienumam , pēc tam atrodiet vienumu

un pieskarieties tam.

2

Pieskarieties ikonai blakus tālruņa numuram un pēc tam pieskarieties

SAGLABĀT.

3

Atlasiet esošu kontaktpersonu vai pieskarieties

Jauna kontakta izveide.

4

Rediģējiet kontaktinformāciju un pieskarieties

SAGLABĀT.