Sony Xperia Z3 Plus - Kontaktu pārsūtīšana

background image

Kontaktu pārsūtīšana

Kontaktus uz jauno ierīci var pārsūtīt vairākos veidos. Varat sinhronizēt kontaktus no

tiešsaistes konta vai importēt kontaktus tieši no citas ierīces.

Kontaktpersonu pārsūtīšana, izmantojot tiešsaistes kontu

Ja sinhronizējat savā vecajā ierīcē vai datorā esošās kontaktpersonas ar tiešsaistes
kontu, piemēram, Google Sync™ vai Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, izmantojot šo

kontu, varat pārsūtīt kontaktpersonas uz savu jauno ierīci.

Jaunas ierīces kontaktpersonu sinhronizēšana ar sinhronizācijas kontu

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties vienumam un pēc tam pieskarieties .

2

Pieskarieties un pēc tam pieskarieties

Pārvaldīt kontus.

3

Atlasiet kontu, ar kuru vēlaties sinhronizēt savas kontaktpersonas, un pēc tam

pieskarieties >

Sinhronizēt tūlīt.

Jums ir jāpierakstās attiecīgajā sinhronizācijas kontā, lai varētu ar to sinhronizēt savas

kontaktpersonas.

Citas kontaktu pārsūtīšanas metodes

Kontaktus no vecās ierīces uz jauno var pārsūtīt vairākos veidos. Piemēram, varat kopēt
kontaktus atmiņas kartē, izmantot tehnoloģiju Bluetooth

®

vai saglabāt kontaktus

SIM kartē. Plašāku informāciju par kontaktu pārsūtīšanu no vecās ierīces skatiet

attiecīgajā lietotāja rokasgrāmatā.

84

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Kontaktpersonu importēšana no atmiņas kartes

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties un pēc tam pieskarieties .

2

Nospiediet un pēc tam pieskarieties

Importēt/eksportēt > Importēt no SD kartes

vai iekšējās atmiņas (.vcf fails).

3

Atlasiet kontaktpersonu saglabāšanas vietu.

4

Pieskarieties

SD karte.

5

Atlasiet importējamos failus, pieskaroties tiem.

Kontaktu importēšana, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth

®

1

Pārliecinieties, vai Bluetooth

®

funkcija ir ieslēgta un ierīce ir iestatīta kā uztverama.

2

Kad saņemat paziņojumu par ierīcē ienākošu failu, velciet statusa joslu uz leju un

piesitiet paziņojumam, lai akceptētu faila pārsūtīšanu.

3

Piesitiet

Akceptēt, lai sāktu faila pārsūtīšanu.

4

Velciet statusa joslu uz leju. Kad pārsūtīšana ir pabeigta, piesitiet paziņojumam.

5

Piesitiet saņemtajam failam un atlasiet, kur kontaktus saglabāt.

Kontaktpersonu importēšana no SIM kartes

Pārsūtot kontaktpersonu datus uz/no SIM kartes, dažu kontaktpersonu dati var tikt dublēti.

Informāciju par to, kā atrisināt šo problēmu, skatiet sadaļā

Izvairīšanās no dublikātu ierakstiem

lietotnē Kontaktpersonas

87 lappusē.

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties un pēc tam pieskarieties .

2

Pieskarieties , pēc tam pieskarieties

Importēt/eksportēt > Importēt no SIM kartes.

3

Atlasiet kontaktpersonu saglabāšanas vietu.

4

Atlasiet importējamās kotaktpersonas. Lai importētu atsevišķu kontaktpersonu,

atrodiet to un pieskarieties tai. Lai importētu visas kontaktpersonas, pieskarieties

un pēc tam pieskarieties

Importēt visus.