Sony Xperia Z3 Plus - Kontaktinformācijas sūtīšana

background image

Kontaktinformācijas sūtīšana

Vizītkartes sūtīšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties , pēc tam pieskarieties .

2

Pieskarieties

ES.

3

Pieskarieties , pēc tam pieskarieties

Kopīgot.

4

Izvēlieties pieejamu pārsūtīšanas metodi un izpildiet ekrānā redzamos

norādījumus.

Kontakta sūtīšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie .

2

Piesitiet kontaktam, kura informāciju vēlaties sūtīt.

3

Piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie

Kopīgot.

4

Izvēlieties pieejamu pārsūtīšanas metodi un izpildiet ekrānā redzamos

norādījumus.

Lai sūtītu vairākas kontaktpersonas vienlaicīgi

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties un pēc tam pieskarieties .

2

Pieskarieties kontaktpersonai un turiet to, tad izvēles rūtiņās blakus

kontaktpersonām, kuras vēlaties koplietot, ielieciet vai noņemiet atzīmes.

3

Pieskarieties un pēc tam pieskarieties

Kopīgot.

4

Izvēlieties pieejamu pārsūtīšanas metodi un izpildiet ekrānā redzamos

norādījumus.

86

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Visu kontaktpersonu sūtīšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties vienumam , pēc tam pieskarieties

vienumam .

2

Nospiediet un pēc tam pieskarieties vienumiem

Importēt/eksportēt > Kopīgot

visas kontaktpersonas, lai sāktu visu kontaktpersonu eksportēšanu.

3

Velciet statusa joslu uz leju. Kad eksportēšana ir pabeigta, pieskarieties

paziņojumam.

4

Atlasiet pieejamu pārsūtīšanas metodi un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.