Sony Xperia Z3 Plus - Mobilo tīklu atlase

background image

Mobilo tīklu atlase

Jūsu ierīce automātiski pārslēdz mobilos tīklus atkarībā no tā, kurš tīkls ir pieejams jūsu

reģionā. Varat arī iestatīt savu ierīci manuāli, lai izmantotu noteiktu mobilā tīkla režīmu,

piemēram, WCDMA vai GSM.

54

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Atkarībā no tā tīkla veida vai režīma, ar kuru esat izveidojis savienojumu, statusa joslā tiek

parādītas dažādas statusa ikonas. Skatiet rakstu

Statusa ikonas

lapā 34, lai uzzinātu, kā

izskatās dažādu statusu ikonas.

Tīkla režīma atlase

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Vairāk > Mobilie tīkli un piesitiet pie tiem.

3

Piesitiet vienumam

Izvēlētā tīkla veids un pēc tam atlasiet kādu tīkla režīmu.

Cita tīkla manuāla atlase

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Vairāk > Mobilie tīkli > Tīkla operatori un piesitiet

pie tiem.

3

Piesitiet vienumam

Meklēšanas režīms un pēc tam atlasiet Manuāli.

4

Atlasiet tīklu.

Ja tīklu atlasāt manuāli, ierīce nemeklēs citus tīklus pat tad, ja vairs neatradīsities manuāli

izvēlētā tīkla uztveršanas zonā.

Automātiskās tīkla atlases aktivizēšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Vairāk > Mobilie tīkli > Tīkla operatori un piesitiet

pie tiem.

3

Piesitiet vienumam

Meklēšanas režīms un pēc tam atlasiet Automātiski.