Sony Xperia Z3 Plus - Fotoattēlu un video skatīšana

background image

Fotoattēlu un video skatīšana

Izmantojiet lietotni Albums, lai skatītu fotoattēlus un atskaņotu videoklipus, kas uzņemti ar

kameru, vai skatītu līdzīgu saturu, kas saglabāts ierīcē. Visi fotoattēli un video tiek parādīti

hronoloģiski sakārtotā režģī.

1.

Piesitiet pie , lai atvērtu lietotnes Albums sākuma ekrāna izvēlni

2.

Skatīt izvēlnes iespējas

3.

Visu jūsu fotoattēlu un video vai izlasei pievienoto fotoattēlu slaidrāde

4.

Velciet ekrāna kreiso malu pa labi, lai atvērtu lietotnes Albums sākuma ekrāna izvēlni

5.

Grupā esošo objektu datums

6

Piesitiet fotoattēlam vai video, lai to skatītu

7

Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai skatītu saturu.

Fotoattēlu un video skatīšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumu

Albums un piesitiet tam.

3

Piesitiet fotoattēlam vai video, ko vēlaties skatīt. Ja tiek prasīts, piesitiet vienumam

.

4

Švīkājiet pa kreisi, lai skatītu nākamo fotoattēlu vai video. Švīkājiet pa labi, lai

skatītu iepriekšējo fotoattēlu vai video.

Lai iestatītu ekrāna automātisku pagriešanu, kad ierīce tiek pagriezta sāniem, piesitiet

vienumam

Pagriezt ekrāna saturu sadaļā Iestatījumi > Displejs > Kad ierīce tiek pagriezta.

Lietotne Albums var neatbalstīt visus failu formātus. Lai iegūtu papildinformāciju par

atbalstītajiem failu formātiem un multivides failu (audio, attēlu un video) izmantošanu,

lejupielādējiet savai ierīcei paredzēto tehnisko dokumentu vietnē

www.sonymobile.com/

support/

.

Sīktēlu lieluma mainīšana

Kad albumā skatāt fotoattēlu un video sīktēlus, izpletiet divus pirkstus, lai tuvinātu

sīktēlus, vai virziet tuvāk divus pirkstus, lai tālinātu sīktēlus.

Fotoattēla tuvināšana

Kad skatāt fotoattēlu, izpletiet divus pirkstus, lai to tuvinātu, vai savelciet divus pirkstu, lai

to tālinātu.

Fotoattēlu slaidrādes skatīšana

1

Lai sāktu atskaņot visus fotoattēlus albumā, fotoattēla skatīšanas laikā piesitiet pie

>

Slaidrāde.

2

Lai pārtrauktu slaidrādi, piesitiet fotoattēlam.

116

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Video atskaņošana

1

Lietotnē Albums atrodiet video, ko vēlaties atskaņot, un piesitiet tam.

2

Piesitiet vienumam .

3

Ja nav redzamas atskaņošanas vadīklas, piesitiet ekrānam, lai tās tiktu parādītas.

Lai slēptu vadīklas, vēlreiz piesitiet ekrānam.

Videoklipa apturēšana

1

Videoklipa atskaņošanas laikā piesitiet ekrānam, lai tiktu parādītas vadīklas.

2

Piesitiet pie .

Videoklipa pārtīšana uz priekšu vai attīšana

1

Video atskaņošanas laikā piesitiet ekrānam, lai tiktu parādītas vadīklas.

2

Velciet norises joslas marķieri pa kreisi, lai attītu, vai pa labi, lai pārtītu uz priekšu.

Videoklipa skaļuma pielāgošana

Nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.