Sony Xperia Z3 Plus - Klaviatūros ekrane pritaikymas asmeniniams poreikiams

background image

Klaviatūros ekrane pritaikymas asmeniniams poreikiams

Įvesdami tekstą ekrano klaviatūra galite pasiekti klaviatūros ir kitus teksto įvesties

nustatymus, kurie padeda, pavyzdžiui, nustatyti rašymo kalbų, teksto nuspėjimo ir

taisymo pasirinktis. Galite gauti žodžių pasiūlymus vienu metu viena kalba išjungę

išmaniojo kalbos aptikimo funkciją.
Jūsų rašymo stiliui mokytis klaviatūra gali naudoti žinučių ir rašymo kitose programose

tekstą. Taip pat galite naudoti pritaikymo asmeniniams poreikiams vadovą, kuris

supažindins jus su pagrindiniais nustatymais, kad greičiau įgustumėte naudotis prietaisu.

Galite pasirinkti naudoti kitas klaviatūras ir perjungti klaviatūras. Pavyzdžiui, galite

pasirinkti „Xperia™“ kinų kalbos klaviatūrą arba „Xperia™“ japonų kalbos klaviatūrą.

Prieiga prie nustatymų klaviatūros ekrane

1

Kai tekstą įvedate naudodami klaviatūrą ekrane, bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada –

Klaviatūros nustatymai ir pakeiskite nustatymus, kaip

pageidaujate.

3

Norėdami įtraukti teksto įvesties rašymo kalbą, bakstelėkite

Rašymo kalbos ir

pažymėkite atitinkamus žymimuosius langelius.

4

Bakstelėdami

Gerai patvirtinkite.

Žodžių pasiūlymų nustatymų keitimas

1

Kai tekstą įvedate naudodami klaviatūrą ekrane, bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada –

Klaviatūros nustatymai > Žodžio pasiūlymai.

3

Pasirinkite pasirinktį.

Kitos klaviatūros pasirinkimas

1

Kai įvedate tekstą naudodami klaviatūrą ekrane, ekrano apatinėje dešiniojoje srityje

bakstelėkite

.

2

Nustatykite pasirinktį.

Rašymo kalbos keitimas naudojant klaviatūrą ekrane

Šią funkciją galima naudoti tik tuomet, jei įtraukėte daugiau nei vieną įvesties kalbą ir išmaniojo

kalbos aptikimo funkcija yra išjungta arba jei pasirinkote kalbas ne lotyniškais rašmenimis.

Kai įvedate tekstą naudodamiesi klaviatūra ekrane, bakstelėkite rašymo kalbos

piktogramą, kad perjungtumėte rašymo kalbas. Pavyzdžiui, bakstelėkite , kol

pasirodys norima rašymo kalba.

Rašymo stiliaus naudojimas

1

Kai tekstą įvedate naudodami klaviatūrą ekrane, bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada bakstelėkite

Klaviatūros nustatymai > Naudoti mano

rašymo stilių ir pasirinkite šaltinį.

Išmaniojo kalbos aptikimo funkcijos įjungimas arba išjungimas

Išmaniojo kalbos aptikimo funkcija veikia tik naudojant lotynišką abėcėlę.

1

Pasirodžius klaviatūrai ekrane, bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada bakstelėkite

Klaviatūros nustatymai.

3

Bakstelėkite

Rašymo kalbos ir pažymėkite kalbų, kurias norite naudoti,

žymimuosius langelius.

4

Bakstelėkite

Išmanusis kalbos aptikimas šliaužiklį.

Klaviatūros išdėstymo varianto pasirinkimas

Išdėstymo variantai galimi tik klaviatūrai ekrane, bet nebūtinai visomis rašymo kalbomis. Galite

pasirinkti skirtingus klaviatūros išdėstymus rašymo kalba.

73

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

1

Kai tekstą įvedate naudodami klaviatūrą ekrane, bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada –

Klaviatūros nustatymai.

3

Bakstelėkite

Rašymo kalbos, tada šalia rašymo kalbos bakstelėkite .

4

Pasirinkite klaviatūros išdėstymo variantą.

5

Bakstelėkite

Gerai, kad patvirtintumėte.

74

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.