Sony Xperia Z3 Plus - Naudojimasis skambučių registru

background image

Naudojimasis skambučių registru

Skambučių registre galite peržiūrėti praleistus , gautus skambučius ir rinktus

numerius .

Skambučių registro atidarymas

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite .

78

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Praleistų skambučių peržiūra

1

Jei yra praleistas skambutis, būsenos juostoje pasirodo . Vilkite būsenos juostą

žemyn.

2

Bakstelėkite

Praleistas skambutis.

Skambinimas numeriu iš skambučių registro

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite . Rodomas skambučių registras.

3

Jei norite skambinti numeriu tiesiai iš skambučių registro, šalia numerio

bakstelėkite . Jei prieš skambindami norite redaguoti numerį, palieskite ir

palaikykite numerį, tada bakstelėkite

Redaguoti nr. prieš skambinant.

Numerio iš skambučių registro pridėjimas į adresinę

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite .

3

Palieskite ir palaikykite skambučių registre rodomą numerį, tada pasirinkite

Kurti

naują adresatą arba Pridėti prie kontakto.

4

Redaguokite adresato informaciją, tada bakstelėkite

IŠSAUGOTI.

Skambučių registro pasirinkčių peržiūra

Kai skambučių registras atidarytas, bakstelėkite .

Taip pat galite pasiekti bendruosius skambučių nustatymus, naudodami anksčiau pateiktas

instrukcijas.