Sony Xperia Z3 Plus - Spalvų koregavimas

background image

Spalvų koregavimas

Spalvų koregavimo nustatymas reguliuoja, kaip daltonikų ir sunkiai spalvas atskiriančių

vartotojų prietaisų ekranuose atrodo spalvos.

Spalvų koregavimo funkcijos įjungimas arba išjungimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Pritaikymas neįgaliesiems > Spalvų

taisymas.

3

Bakstelėkite šliaužiklį po pasirinktimi

Spalvų taisymas.

4

Įjungdami

Spalvų taisymas, bakstelėkite atitinkamą spalvų jautrumą.

Spalvų koregavimas kol kas yra eksperimentinė funkcija ir gali turėti įtakos prietaiso veikimui.

144

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.