Sony Xperia Z3 Plus - Prietaiso paleidimas pirmą kartą

background image

Prietaiso paleidimas pirmą kartą

Prieš paleidžiant prietaisą pirmą kartą, rekomenduojama krauti akumuliatorių mažiausiai

30 minučių. Galite naudoti kraunamą prietaisą, žr.

Prietaiso įkrovimas

puslapyje 38.

Pirmą kartą paleidus prietaisą, sąrankos vadovas padės sukonfigūruoti pagrindinius

nustatymus, pritaikyti prietaisą savo poreikiams ir prisijungti prie paskyrų, pvz.,

„Google™“ paskyros.

9

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Prietaiso įjungimas

1

Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą , kol prietaisas suvibruos.

2

Kai prašoma, įveskite SIM kortelės PIN kodą, tada bakstelėkite

.

3

Palaukite, kol prietaisas įsijungs.

Prietaiso išjungimas

1

Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą , kol bus atidarytas pasirinkčių meniu.

2

Pasirinkčių meniu bakstelėkite

Išjungti (Išjungti maitinimą).

Gali praeiti šiek tiek laiko, kol prietaisas išsijungs.