Sony Xperia Z3 Plus - Kelių naudotojų paskyros

background image

Kelių naudotojų paskyros

Jūsų prietaisas leidžia keliems naudotojams turėti savo paskyras, ir skirtingi naudotojai

gali atskirai prisijungti prie prietaiso ir juo naudotis. Kelių naudotojų paskyros puikiai veikia

situacijose, kuriose bendrinate tą patį prietaisą su kitais žmonėmis arba kuriam laikui kam

nors skolinate prietaisą. Naudotojas, kuris pirmą kartą nustato prietaisą, yra jo savininkas.

Kitų naudotojų paskyras gali tvarkyti tik savininkas. Be savininko paskyros, yra dviejų

skirtingų tipų paskyros:

Paprastas naudotojas: šis paskyros tipas tinkamas asmeniui, periodiškai naudojančiam

prietaisą.

Svečias naudotojas: įjunkite svečio paskyros pasirinktį asmeniui, norinčiam laikinai

pasinaudoti jūsų prietaisu.

Kai kuriomis funkcijomis gali naudotis tik savininkas. Pavyzdžiui, tik savininkas gali atsisiųsti iš

kitų šaltinių nei „Google Play™“.

Apie paprasto naudotojo paskyrą

Pridėdami paprasto naudotojo paskyrų galite leisti skirtingiems naudotojams turėti

skirtingus pagrindinius ekranus, ekrano fono paveikslėlius ir bendruosius nustatymus. Jie

taip pat gauna atskirą prieigą prie programų ir atminties saugyklų, skirtų failams, pvz.,

muzikai ir nuotraukoms. Į savo prietaisą galite įtraukti net tris paprasto naudotojo

paskyras.

67

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Kaip įtraukti paprasto naudotojo paskyrą

1

Įsitikinkite, kad užsiregistravote kaip savininkas, naudotojas, kuris nustatė prietaisą

patį pirmą kartą.

2

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Naudotojai > Pridėti naudotoją.

4

Bakstelėkite

Gerai > NUSTATYTI. Ekranas užsirakins ir viršutiniame dešiniajame

kampe pasirodys naujai įtraukto naudotojo piktograma.

5

Atrakinkite ekraną, pvz., perbraukdami arba įvesdami savo PIN.

6

Norėdami baigti procedūrą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Taip pat bet kurio ekrano būsenos juostoje galite įtraukti paprasto naudotojo paskyrą. Tiesiog

dviem pirštais vilkite būsenos juostą žemyn, bakstelėkite naudotojo piktogramą, tada

Pridėti

naudotoją.

Kaip paprastam naudotojui leisti paskambinti ir naudoti SMS

1

Įsitikinkite, kad užsiregistravote kaip savininkas.

2

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Naudotojai.

4

Bakstelėkite šalia atitinkamo naudotojo vardo, tada vilkite šalia

Įjungti telefono

skambučius ir SMS esantį šliaužiklį dešinėn.

Kaip prietaise panaikinti paprasto naudotojo paskyrą

1

Įsitikinkite, kad užsiregistravote kaip savininkas.

2

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Naudotojai.

4

Bakstelėkite šalia naudotojo, kurį norite panaikinti, vardo, tada bakstelėkite

Pašalinti naudotoją > Trinti.

Apie naudotojo svečio paskyrą

Jei kas nors nori laikinai pasinaudoti jūsų prietaisu, šiam naudotojui galite įjungti svečio

paskyrą. Svečio režimu jūsų prietaisas paleidžiamas kaip naujai įdiegta sistema, turinti tik

iš anksto įdiegtas programas. Svečiui baigus naudotis prietaisu galite išvalyti seanso

duomenis, kad kitas svečias galėtų pradėti naudotis nuo pradžių. Naudotojo svečio

paskyra yra įdiegta iš anksto, jos negalima ištrinti.

Svečio naudotojo paskyros aktyvinimas

1

Įsitikinkite, kad užsiregistravote kaip savininkas, t. y. naudotojas, kuris nustatė

prietaisą patį pirmą kartą.

2

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Naudotojai > Svečias.

Taip pat bet kurio ekrano būsenos juostoje galite aktyvinti svečio naudotojo paskyrą. Tiesiog

dviem pirštais vilkite būsenos juostą žemyn, bakstelėkite naudotojo piktogramą, tada –

Įtraukti

svečią.

Kaip svečiui naudotojui leisti paskambinti

1

Įsitikinkite, kad užsiregistravote kaip savininkas.

2

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Naudotojai.

4

Bakstelėkite šalia

Svečias, tada vilkite šalia Įjungti telefono skambučius esantį

šliaužiklį dešinėn.

68

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Svečio seanso duomenų išvalymas

1

Įsitikinkite, kad prisiregistravote kaip svečias naudotojas.

2

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Naudotojai.

4

Raskite ir bakstelėkite

Pašalinti svečią.

5

Bakstelėkite

Pašalinti.

Taip pat galite išvalyti svečio seansą naudodami bet kurio ekrano būsenos juostą. Tiesiog

dviem pirštais vilkite būsenos juostą žemyn, bakstelėkite naudotojo piktogramą, tada

Pašalinti

svečią.

Kelių naudotojų paskyrų perjungimas

Kelių naudotojų paskyrų perjungimas

1

Norėdami peržiūrėti naudotojų sąrašą tiesiog dviem pirštais vilkite būsenos juostą

žemyn, bakstelėkite ekrano dešiniajame viršutiniame kampe esančią naudotojo

piktogramą.

2

Bakstelėkite piktogramą, vaizduojančią naudotojo paskyrą, kurią norite įjungti.

3

Jei nustatėte paskyrai slaptažodį, įveskite jį ir prisijunkite. Kitu atveju tiesiog

atrakinkite ekraną.

Įjungę svečio paskyrą bakstelėkite

Pradėti iš naujo, jei norite išvalyti ankstesnį seansą arba

bakstelėkite

Taip, tęsti ir tęskite ankstesnį seansą.

Kelių naudotojų paskyrų nustatymai

Yra trys skirtingi prietaisų, kuriais gali naudotis keli asmenys, nustatymų tipai.

Nustatymai, kuriuos gali pakeisti bet kuris naudotojas ir jie turės įtakos visiems

naudotojams. Pavyzdžiui, kalba, Wi-Fi, skrydžio režimas, NFC ir „Bluetooth®“.

Nustatymai, kurie turės įtakos tik atskirai naudotojo paskyrai. Pavyzdžiui, automatinis

duomenų sinchronizavimas, ekrano užraktas, įvairios įtrauktos paskyros ir fonas.

Nustatymai, kurie matomi tik savininkui ir turi įtakos visiems naudotojams, pvz., VPN

nustatymai.

69

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.