Sony Xperia Z3 Plus - Naršymo pasirinktys

background image

Naršymo pasirinktys

Iš vienos programos į kitą galite pereiti spausdami naršymo klavišus ir naudodami

paskutinių naudotų programų langą, suteikiantį galimybę lengvai perjungti visas neseniai

naudotas programas. Naršymo klavišai yra grįžimo klavišas, pagrindinis klavišas ir

neseniai naudotų programų klavišas. Taip pat, veikiant ekrano perskyrimo režimui, vienu

metu ekrane galite atidaryti dvi programas (jei programa palaiko kelių langų funkciją). Kai

kurios programos uždaromos paspaudžiant pagrindinio ekrano klavišą , o kitos toliau

veikia fone arba pristabdomos. Jei programa pristabdoma arba veikia fone, kitą kartą ją

atidarę galėsite tęsti nuo ten, kur baigėte.

25

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

1

Mažos programėlės – mažų programėlių lango atidarymas

2

Išvalyti viską – visų neseniai naudotų programų uždarymas

3

Paskutinių naudotų programų langas – neseniai naudotos programos atidarymas

4

Vėliausiai naudotų programų klavišas – vėliausiai naudotų programų lango atidarymas

5

Pagrindinio ekrano klavišas – programos uždarymas ir grįžimas į pagrindinį ekraną

6

Grįžimo klavišas – grįžkite į ankstesnį programos ekraną arba uždarykite programą

Vėliausiai naudotų programų lango atidarymas

Paspauskite .

Greitas vėliausiai naudotų programų perjungimas

Dukart greitai spustelėkite .

Visų neseniai naudotų programų uždarymas

Bakstelėkite , tada bakstelėkite

IŠVALYTI VISKĄ.

Programos meniu atidarymas

Naudodami programą bakstelėkite .

Meniu pasiekiamas ne visose programose.

Ekrano perskyrimo režimas

Veikiant ekrano perskyrimo režimui, galite vienu metu matyti dvi programas, pavyzdžiui,

jei norite vienu metu žiūrėti gauto pašto dėžutę ir interneto naršyklę.

1

1 programa viršutiniame lange

2

Perskirto ekrano kraštas – vilkite, kad pakeistumėte langų dydį

3

2 programa apatiniame lange

4

Perskirto ekrano klavišas – pasirinkite neseniai naudotą programą

5

Pagrindinio ekrano klavišas – grįžti į pagrindinį ekraną

6

Grįžimo klavišas – grįžti į ankstesnį programos ekraną arba uždaryti programą

Ne visos programos palaiko perskirto ekrano režimą.

26

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Ekrano perskyrimo režimo naudojimas

1

Įsitikinkite, kad dvi programos, kurias norite naudoti ekrano perskyrimo režimu, yra

paleistos ir veikia fone.

2

Atidarykite programą, kurią norite naudoti perskirtame ekrane, tada bakstelėkite ir

palaikykite nuspaudę . Programa bus priskirta pirmajai perskirto ekrano daliai.

3

Pasirinkite antrą pageidaujamą programą iš miniatiūrų sąrašo.

4

Jei norite keisti perskirto ekrano langų dydį, vilkite perskirto ekrano kraštą centre.

5

Norėdami ekrano perskyrimo režimą uždaryti, bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę

, kol rodomi perskirto ekrano langai.