Sony Xperia Z3 Plus - Radijo klausymasis

background image

Radijo klausymasis

FM radijas jūsų prietaise veikia kaip įprastas FM radijas. Pavyzdžiui, galite ieškoti ir

klausytis FM radijo stočių ir išsaugoti jas kaip mėgstamiausias. Prieš naudodami radiją,

turite prijungti ausines prie prietaiso. Taip yra todėl, kad ausinės veikia kaip antena.

Prijungę vieną iš šių prietaisų, jei norite, galite perjungti garsą į garsiakalbį.

1

Mėgstamiausių sąrašas

2

Radijo įjungimo / išjungimo mygtukas

3

Peržiūrėkite meniu pasirinktis

4

Nustatytas dažnis

5

Prie mėgstamiausių priskirto kanalo išsaugojimas arba pašalinimas

6

Nustatymo rinkimas

7

Dažnių juosta – vilkimas į kairę arba į dešinę norint pereiti iš vieno kanalo į kitą

8

Perėjimas dažnio juosta aukštyn ieškant kanalo

9

Išsaugotas mėgstamiausias kanalas

10 Perėjimas dažnio juosta žemyn ieškant kanalo

FM radijo klausymasis

1

Prie prietaiso prijunkite ausines.

2

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite . Galimi kanalai rodomi jums slenkant dažnių juosta.

Paleidus FM radiją, automatiškai rodomi galimi kanalai. Jei kanalas turi RDS informaciją, ji

rodoma po kelių sekundžių, kai pradedate klausytis kanalo.

Radijo kanalų perjungimas

Dažnio juostą vilkite į kairę arba į dešinę.

Arba bakstelėkite rodykles kurioje nors juostos pusėje, kad peršoktumėte prie kito

aiškaus radijo signalo.

Naujos radijo kanalų paieškos paleidimas

1

Atidarę radiją bakstelėkite .

2

Bakstelėkite

Ieškoti kanalų. Radijas atliks paiešką visoje dažnių juostoje ir

pažymės visus pasiekiamus kanalus.

101

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Radijo garso perjungimas į garsiakalbį

1

Atidarę radiją paspauskite .

2

Bakstelėkite

Paleisti per garsiakalbį.

Jei norite garsą vėl perjungti į laidines ausines, paspauskite ir

Leisti per ausines.

Per FM radiją grojamos dainos identifikavimas naudojant „TrackID™“

1

Kai per prietaiso FM radiją grojama daina, bakstelėkite , tada pasirinkite

TrackID™.

2

Pasirodys eigos indikatorius, o tuo metu programa „TrackID™“ nuskaitys dainos

fragmentą. Jei identifikavimas atliktas sėkmingai, jums bus pateikti rezultatai arba

galimų rezultatų sąrašas.

3

Norėdami vėl atidaryti FM radiją, bakstelėkite .

Programa „TrackID™“ ir „TrackID™“ paslauga palaikomos ne visose šalyse ar regionuose ir ne

visų tinklų arba paslaugų tiekėjų.