Sony Xperia Z3 Plus - Laikrodis

background image

Laikrodis

Galite nustatyti vieną arba kelis žadinimo signalus ir bet kurį prietaise įrašytą garso failą

naudoti kaip žadintuvo signalą. Jei prietaisas išjungtas, žadintuvas neskamba.
Rodomas žadintuvo laiko formatas sutampa su pasirinktu bendrų laiko nustatymų

formatu, pvz., 12 arba 24 valandos.

1

Atidaromas žadintuvo skirtukas

2

Atidaromas pasaulio laikrodžio skirtukas

3

Atidaromas chronometro skirtukas

4

Atidaromas laikmačio skirtukas

5

Peržiūrimos esamo skirtuko pasirinktys

6

Atidaromi datos ir laiko nustatymai

7

Žadintuvo įjungimas arba išjungimas

8

Naujo žadintuvo įtraukimas

141

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Naujo žadinimo signalo nustatymas

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Laikrodis.

3

Bakstelėkite .

4

Bakstelėkite

Laikas ir pasirinkite norimą reikšmę.

5

Bakstelėkite

Gerai.

6

Jei norite, redaguokite kitus žadinimo nustatymus.

7

Bakstelėkite

Išsaugoti.

Skambančio žadinimo snaudimo funkcijos įjungimas

Bakstelėkite

Snausti.

Skambančio žadintuvo išjungimas

Vilkite į dešinę.

Norėdami išjungti snaudžiantį žadintuvą, dukart bakstelėkite būsenos juostą, kad

atidarytumėte pranešimų sritį, tada bakstelėkite .

Esamos žadinimo funkcijos redagavimas

1

Raskite ir bakstelėkite

Laikrodis, tada bakstelėkite norimą redaguoti žadintuvo

signalą.

2

Atlikite norimus pakeitimus.

3

Bakstelėkite

Išsaugoti.

Žadintuvo įjungimas arba išjungimas

Raskite ir bakstelėkite

Laikrodis, tada bakstelėkite norimo įjungti arba išjungti

žadintuvo signalo šliaužiklį.

Žadintuvo signalo trynimas

1

Raskite ir bakstelėkite

Laikrodis, tada palieskite ir palaikykite norimą trinti

žadintuvo signalą.

2

Bakstelėkite

Trinti žadinimo signalą, tada – Taip.

Žadinimo garso nustatymas

1

Raskite ir bakstelėkite

Laikrodis, tada bakstelėkite norimą redaguoti žadintuvo

signalą.

2

Bakstelėkite

Žadintuvo signalas ir pasirinkite pasirinktį arba bakstelėkite ir

pasirinkite muzikos failą.

3

Bakstelėkite

Atlikta, tada bakstelėkite Išsaugoti.

Daugiau informacijos, kaip nustatyti žadintuvo garsumo lygį, žr.

Garsumo nustatymai

puslapyje 58.

Žadintuvo signalo garsumo lygio pritaikymas

1

Raskite ir bakstelėkite

Laikrodis, tada bakstelėkite norimą redaguoti žadintuvo

signalą.

2

Nuvilkite

Žadinimo garsumas garsumo šliaužiklį į norimą padėtį.

3

Bakstelėkite

Išsaugoti.

Pasikartojančio žadinimo nustatymas

1

Raskite ir bakstelėkite

Laikrodis, tada bakstelėkite norimą redaguoti žadintuvo

signalą.

2

Bakstelėkite

Kartoti.

3

Pažymėkite atitinkamų dienų žymimuosius langelius, tada bakstelėkite

Gerai.

4

Bakstelėkite

Išsaugoti.

142

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Žadinimo vibracijos funkcijos suaktyvinimas

1

Raskite ir bakstelėkite

Laikrodis, tada bakstelėkite norimą redaguoti žadintuvo

signalą.

2

Bakstelėkite

Vibruoti šliaužiklį, kad funkciją aktyvintumėte arba pasyvintumėte.

3

Bakstelėkite

Išsaugoti.

Šoninių mygtukų veikimo nustatymas

1

Raskite ir bakstelėkite

Laikrodis, tada pasirinkite norimą redaguoti žadintuvo

signalą.

2

Bakstelėkite

Šoninių klavišų veikimas, tada pasirinkite norimą šoninių mygtukų

veikimą, kai jie bus spaudžiami veikiant žadinimo signalui.

3

Bakstelėkite

Išsaugoti.

143

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.