Sony Xperia Z3 Plus - Kalendorius

background image

Kalendorius

Naudodami „Kalendoriaus“ programą galite tvarkyti tvarkaratį. Jei prisijungėte prie vienos

iš paskyrų, kurią naudojant galima pasiekti kalendorius, pvz., „Google™“ paskyros arba

„Xperia™“ paskyros su „Facebook“ paskyros duomenimis, ir sinchronizavote įrenginio

duomenis, kalendoriaus įvykiai iš šių paskyrų taip pat bus rodomi „Kalendoriaus“

programoje. Galite pasirinkti, kuriuos kalendorius norite sujungti į bendrą kalendoriaus

rodinį.
Artėjant susitikimo laikui, įrenginys apie tai primins signalu. Be to, būsenos juostoje bus

rodoma .

1

Pasirinkite rodinio tipą ir norimus peržiūrėti kalendorius

2

Grįžkite prie esamos datos

3

Pasiekite nustatymus ir kitas pasirinktis

4

Brūkštelėkite į kairę arba į dešinę, kad galėtumėte greičiau naršyti

5

Pasirinkite datą

6

Pasirinktos dienos dienotvarkė

7

Pridėkite kalendoriaus įvykį

Kalendoriaus įvykio kūrimas

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada bakstelėkite

Kalendorius.

2

Bakstelėkite .

3

Jei kalendorių sinchronizavote su viena ar keliomis paskyromis, pasirinkite paskyrą,

į kurią norite įtraukti įvykį. Jei norite įtraukti šį įvykį į prietaisą, bakstelėkite

Prietaiso

kalendorius.

4

Įveskite arba pasirinkite norimą informaciją ir pridėkite adresatų prie įvykio.

5

Norėdami išsaugoti įvykį ir išsiųsti pakvietimus, bakstelėkite

Išsaugoti.

Kalendoriaus įvykio peržiūra

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada bakstelėkite

Kalendorius.

2

Bakstelėkite įvykį, kurį norite peržiūrėti.

Kelių kalendorių peržiūra

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite

Kalendorius.

2

Bakstelėkite , tada pažymėkite kalendorių, kuriuos norite peržiūrėti, žymimuosius

langelius.

Kalendoriaus rodinio mastelio keitimas

Kai pasirinktas rodinys

Savaitė arba Diena, priartinkite jį suglausdami du pirštus

ekrane.

140

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Valstybinių švenčių rodymas kalendoriaus programoje

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada bakstelėkite

Kalendorius.

2

Bakstelėkite , tada –

Nustatymai.

3

Bakstelėkite

Valstybinės šventės.

4

Pasirinkite pasirinktį arba pasirinkčių derinį, tada bakstelėkite

Gerai.

Gimtadienių rodymas kalendoriaus programoje

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada bakstelėkite

Kalendorius.

2

Bakstelėkite , tada –

Nustatymai > Gimtadieniai.

3

Šliaužiklį, esantį šalia

Gimtadieniai, vilkite dešinėn.

Orų prognozės rodymas kalendoriaus programoje

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada bakstelėkite

Kalendorius.

2

Bakstelėkite , tada –

Nustatymai.

3

Bakstelėkite

Orų prognozė, tada vilkite dešinėn šliaužiklį, esantį šalia Orų

prognozė.

4

Jeigu vietos paslaugos išjungtos, bakstelėkite

Namų vieta, tada ieškokite miesto,

kurį norite pridėti.

Daugiau informacijos, kaip įgalinti vietos paslaugas, žr.

Vietos nustatymo paslaugų naudojimas

puslapyje 137.

Orų prognozės nustatymų keitimas kalendoriaus programoje

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada bakstelėkite

Kalendorius.

2

Bakstelėkite , tada –

Nustatymai.

3

Bakstelėkite

Orų prognozė.

4

Pritaikykite nustatymus pagal savo poreikius.