Sony Xperia Z3 Plus - El. laiškų siuntimas ir gavimas

background image

El. laiškų siuntimas ir gavimas

1

Meniu ir el. pašto paskyrų ir aplankų sąrašo peržiūra

2

El. laiškų paieška

3

Prieiga prie nustatymų ir pasirinkčių

4

El. laiškų sąrašas

5

El. laiško rašymas

Naujų el. laiškų atsisiuntimas

Atsidarius gauto pašto dėžutei, braukite žemyn per laiškų sąrašą.

Prieš bandydami atsisiųsti naujus el. laiškus įsitikinkite, kad veikia interneto ryšys. Jei reikia

daugiau informacijos apie sėkmingo duomenų ryšio užtikrinimą, žr.

Interneto ir MMS

nustatymai

puslapyje 49.

92

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

El. laiškų skaitymas

1

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

El. paštas.

3

Jei naudojate kelias el. pašto paskyras, bakstelėkite ir pasirinkite paskyrą, kurią

norite tikrinti. Jei norite vienu metu ieškoti visose savo el. pašto paskyrose,

bakstelėkite , tada bakstelėkite

Bendra gauto pašto dėž..

4

Gauto el. pašto dėžutėje slinkite į viršų arba į apačią ir bakstelėkite norimą

perskaityti el. laišką.

El. laiško kūrimas ir siuntimas

1

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite

El. paštas.

2

Jei naudojate kelias el. pašto paskyras, bakstelėkite ir pasirinkite paskyrą, iš

kurios norite siųsti el. laišką.

3

Bakstelėkite , tada bakstelėkite gavėjo vardą arba el. pašto adresą ir pasirinkite

vieną arba daugiau gavėjų iš išskleidžiamojo sąrašo.

4

Įrašykite el. laiško temą ir žinutės tekstą, tada bakstelėkite .

Atsakymas į el. laišką

1

Gauto pašto dėžutėje raskite ir bakstelėkite laišką, į kurį norite atsakyti, tada

bakstelėkite

Atsakyti arba Atsakyti visiems.

2

Įveskite savo atsakymą ir bakstelėkite .

Jei norite persiųsti el. laišką

1

Gauto el. pašto dėžutėje raskite ir bakstelėkite laišką, kurį norite persiųsti, tada

bakstelėkite

Persiųsti.

2

Įveskite gavėjo vardą arba el. pašto adresą ir pasirinkite vieną arba daugiau gavėjų

iš išskleidžiamojo sąrašo.

3

Įveskite laiško tekstą ir bakstelėkite .

El. laiško priedo išsaugojimas arba peržiūra

1

Raskite ir bakstelėkite el. laišką su norimu peržiūrėti priedu. El. laiškai su priedais

nurodyti .

2

Atidarę el. laišką raskite priedą, tada bakstelėkite šalia jo esančias pasirinktis

IŠSAUGOTI arba PERŽIŪRĖTI.

Siuntėjo el. pašto adreso išsaugojimas adresinėje

1

Raskite ir bakstelėkite laišką gauto el. pašto dėžutėje.

2

Bakstelėkite siuntėjo vardą, bakstelėkite

Pridėti į adresinę, tada bakstelėkite

Gerai.

3

Pasirinkite esamą adresatą arba bakstelėkite

Kurti naują adresatą.

4

Jei norite, redaguokite adresato informaciją, tada bakstelėkite

IŠSAUGOTI.