Sony Xperia Z3 Plus - Ekrano užraktas

background image

Ekrano užraktas

Piršto atspaudų nuskaitymo funkcija JAV rinkoje neveikia.

Yra keletas ekrano užrakto parinkčių. Kiekvieno užrakto tipo saugos lygiai išvardyti

žemiau nuo paprasčiausio iki sudėtingiausio:

Braukimas: jokios apsaugos, bet sparti prieiga prie pagrindinio ekrano.

Kombinacija: pirštu nupieškite paprastą kombinaciją, kad atrakintumėte savo prietaisą.

PIN kodas: įveskite skaitinį mažiausiai keturių skaitmenų PIN kodą, kad atrakintumėte

savo prietaisą.

Slaptažodis: įveskite raidinį ir skaitinį slaptažodį, kad atrakintumėte savo prietaisą.
Labai svarbu nepamiršti ekrano užrakto kombinacijos, PIN kodo arba slaptažodžio. Jei

pamiršite šią informaciją, gali nebepavykti atkurti svarbių duomenų, pvz., adresatų ir

laiškų. Jei prietaise „Xperia™“ sukurta „Microsoft® Exchange ActiveSync®“ (EAS)

paskyra, dėl EAS saugos nustatymų gali būti leidžiama rinktis tik ekrano užrakinimo PIN

12

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

kodu arba slaptažodžiu būdus. Tai įvyksta, kai tinklo administratorius, siekdamas užtikrinti

įmonės saugą, nurodo konkretų ekrano užrakto tipą visoms EAS paskyroms. Kreipkitės į

įmonės arba organizacijos tinklo administratorių, kad sužinotumėte, kokia tinklo saugos

politika taikoma mobiliesiems prietaisams. Piršto atspaudo funkcija JAV rinkoje

neteikiama.

Norėdami peržiūrėti daugiau kiekvieno ekrano užrakto nustatymų, šalia

Ekrano užraktas

bakstelėkite .

Ekrano užrakto kombinacijos kūrimas

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Ekrano užraktas

>

Kombinacija.

3

Vykdykite prietaise pateikiamus nurodymus.

Jei įvesite neteisingą užrakinimo kombinaciją penkis kartus iš eilės, turite palaukti 30 sekundžių

ir tik tada bandyti dar kartą.

Ekrano užrakto tipo keitimas

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Ekrano

užraktas.

3

Vykdykite prietaise pateikiamus nurodymus.

Ekrano užrakto atrakinimo kombinacijos keitimas

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai> Užrakto ekranas ir sauga > Ekrano užraktas.

3

Įveskite ekrano atrakinimo kombinaciją.

4

Bakstelėkite

Kombinacija ir vykdykite prietaise rodomus nurodymus.

Ekrano užrakto PIN kodo kūrimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Ekrano užraktas

>

PIN.

3

Įveskite skaitinį PIN kodą, tada bakstelėkite

Tęsti.

4

Dar kartą įveskite ir patvirtinkite PIN kodą, tada bakstelėkite

Gerai.

Ekrano užrakto slaptažodžio kūrimas

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Ekrano užraktas

>

Slaptažodis.

3

Vykdykite prietaise pateikiamus nurodymus.

Atrakinimo braukiant aktyvinimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Ekrano

užraktas.

3

Nubrėžkite ekrano atrakinimo kombinaciją arba įveskite savo PIN kodą arba

slaptažodį, priklausomai nuo to, kuri iš šių ekrano užrakto priemonių yra aktyvinta.

4

Bakstelėkite

Braukti, tada bakstelėkite TAIP, PAŠALINTI.

Užmiršto ekrano užrakto nustatymas iš naujo

Jei užmiršote ekrano užrakto PIN kodą, slaptažodį arba kombinaciją, galite tai nustatyti iš

naujo naudodami paslaugą „Protection by my Xperia“. Iš naujo nustačius ekrano užraktą

naudojant šią paslaugą, prietaise esantis turinys neprarandamas.

13

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Kaip iš naujo nustatyti ekrano užraktą naudojant paslaugą „Protection by my Xperia“

1

Turite žinoti savo „Google™“ paskyros naudotojo vardą ir slaptažodį, taip pat jūsų

prietaise turi būti aktyvinta paslauga „Protection by my Xperia“.

2

Naudodami bet kurį prie interneto prijungtą prietaisą apsilankykite adresu

myxperia.sonymobile.com

.

3

Prisijunkite prie tos pačios „Google™“ paskyros, kurią nustatėte savo prietaise.

4

Savo prietaise spustelėkite paveikslėlį, esantį dalyje

Jūsų prietaisai.

5

Pasirinkite

Užrakinti, kad pakeistumėte esamą ekrano užraktą nauju PIN kodu.

6

Vykdykite ekrane pateikiamus paslaugos „Protection by my Xperia“ nurodymus.

Atsižvelgiant į saugos nustatymus, nustačius ekrano užraktą iš naujo, jūsų prietaisas gali būti

užrakintas. Tuomet, norėdami naudoti prietaisą, įveskite „Google™“ paskyros naudotojo vardą

ir slaptažodį.