Sony Xperia Z3 Plus - Қоңыраулар журналын пайдалану

background image

Қоңыраулар журналын пайдалану

Қоңыраулар журналында қабылданбаған қоңырауларды , қабылданған қоңырауларды

ж

әне терілген қоңырауларды көруге болады.

Қоңыраулар журналын ашу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

белгішесін тауып, т

үртіңіз.

Қабылданбаған қоңырауларды көру үшін

1

Қабылданбаған қоңырауларыңыз болғанда, жай-күй жолағында пайда болады. Күй

жола

ғын төмен сүйреңіз.

2

Қабылданбаған қоңырау тарма

ғын түртіңіз.

Қоңыраулар журналындағы нөмірге қоңырау соғу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

белгішесін тауып, т

үртіңіз. Қоңыраулар журналы көрсетіледі.

3

Тікелей

қоңыраулар журналынан нөмірге қоңырау соғу үшін нөмірдің жанында

т

үймесін түртіңіз. Қоңырау соғу алдында өңдеу үшін нөмірді түртіп, ұстап тұрыңыз,

содан кейін Қоң-у соғу алд. нөм. өңдеу п

әрменін түртіңіз.

Қоңыраулар журналынан нөмірді контактілерге қосу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

қолданбасын тауып, түртіңіз.

3

Қоңыраулар журналында көрсетілген нөмірді түртіңіз, содан кейін Жаңа контакт

жасау немесе Контактіге қосу п

әрменін таңдаңыз.

4

Контакт м

әліметтерін өңдеңіз, содан кейін САҚТАУ пәрменін түртіңіз.

Қоңыраулар журналы опцияларын көру

Қоңыраулар журналы ашық болғанда түймесін түртіңіз.

Сонымен қатар жоғарыдағы нұсқау арқылы жалпы қоңырау параметрлеріне кіруге
болады.